Tỉnh Thừa Thiên Huế t’mêê lơi đợ bh’rợ cha groong pr’luh cơnh lâng đhanuôr tợơ Đà Nẵng tước lâng chô ooy Thừa Thiên Huế.

        Tợơ t’ngay 15/6, thành phố Đà Nẵng ơy lâh 28 t’ngay doó vaih pr’luh coh zr’lụ ặt ma mông. Ting cơnh quy định, dáp tợơ t’ngay 15/6 pazêng đhanuôr tợơ Đà Nẵng chô lâng tước tỉnh Thừa Thiên Huế nắc xay moon y tế lâng lêy cha mệêt c’rơ. Cơnh đếêc, đhanuôr tợơ Đà Nẵng chô lâng tước tỉnh Thừa Thiên Huế doó dzợ đoọng ặt pa tuông 21 t’ngay lâng chroót zên ặt cha căh cợ ặt pa tuông 14 t’ngay đhị đong cơnh lalăm ahay.

        M’jưah lâng Đà Nẵng, apêê tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Sơn La lâng TP Hải Phòng cung ơy lâh 28 t’ngay doó ngai crêê bọo t’mêê coh zr’lụ ặt ma mông, tu cơnh đếêc ma nuyh tợơ apêê vel đong nâu tước Huế doó đoọng k’rong ặt pa tuông căh cợ pa tuông coh đong…/.

Thừa Thiên Huế: Dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch

đối với các địa phương đã qua 28 ngày không có dịch trong cộng đồng

  Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch đối với công dân từ Đà Nẵng đến /về Thừa Thiên Huế.

  Từ ngày 15/6, thành phố Đà Nẵng đã qua 28 ngày không có dịch trong cộng đồng. Theo quy định, kể từ ngày 15/6 tất cả công dân từ Đà Nẵng đến/về tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe. Như vậy, người từ thành phố Đà Nẵng đến/ về Thừa Thiên Huế không phải cách ly tập trung 21 ngày có thu phí hoặc 14 ngày tại nhà như thời gian trước đó.

  Cùng với Đà Nẵng, các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Sơn La và TP Hải Phòng cũng đã qua 28 ngày không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng nên người từ các địa phương này đến Huế không bị cách ly tập trung hoặc tại nhà…./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn