Dân ca Khmer- lời cổ; ma nưih xră: 2NSƯT Hồng Liên, Tiến Hỷ

Cha nup: Bạc Liêu online

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn