Tơợ t’ngay 01/7/2021, ting cơnh Nghị định 20/2021/NĐ-CP âng Chính phủ năc vêy p’xoọng muy bơr cơnh manuyh coh zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding k’coong vêy ta đoọng thẻ bảo hiểm y tế k’gooh, pazêng vêy: manuyh t’cooh ta ha tơợ zập 75 c’moo tươc 80 c’moo năc ăt coh pr’loọng đong đharựt, đăn đharựt xoọc ăt mamông đhị pazêng chr’val, bhươl cr’noon đhanuôr acoon coh lâng da ding k’coong pa bhlâng zr’năh k’đhap; Nắc p’niên dứp 3 c’moo ặt đhị đhr’năng đha rựt, pr’loong đăn đha rựt xoọc ặt ma mông đhị apêê chr’val, vel bhươl zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding ca coong pa bhlầng k’đhap đha rựt; ma nuyh  boọ HIV/AIDS ặt đhị pr’loọng đha rựt căh vêy bh’nơơn bh’rợ đơơng chô tệêm ngăn đhị zập c’xêê.

        Ha dang apêê bảo trợ xã hội bơơn ta đoọng thẻ BHYT k’gooh ha dợ ặt coh k’bhuh bơơn ta đoọng bấc rau thẻ nắc bơơn cấp muy thẻ BHYT vêy quyền lợi liêm dal bhlầng./.

Thêm một số đối tượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cấp bảo hiểm y tế miễn phí

        Từ ngày 01/7/2021, theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ sẽ có thêm một số đối tượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí gồm: Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; Là trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi đặc biệt khó khăn; Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng.

        Nếu các đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT miễn phí mà thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ thì chỉ được cấp một thẻ BHYT có quyền lợi cao nhất./.

                                                                                                               (Báo Dân tộc phát triển)

 

 

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn