Ting xay bhrợ đợ t’ngay bhiệc bhan Festival Huế c’moo 2022, ha dum t’ngay 27/6, đhị chr’val Phú Diên, chr’hoong Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế bhrợ têng bh’rợ xay p’căh kỷ lục Việt Nam lâng kỷ lục bha lang k’tiêc lâng Tháp Champa Phú Diên (Thap Chăm Phú Diên) bơơn cơnh cr’noọ xa nay: Tháp Chăm ty crêê chuah dâm đhậu coh toor biển vêy ta bơơn lêy lâng zư đơc coh g’luh tr’nơơp đhị Việt Nam.

Tháp Champa Phú Diên vêy ta bơơn lêy coh c’xêê 4/2001, đhị bol chuah toor biển chr’val Phú Diên, chr’hoong Phú Vang, crêê ta zâm đhậu coh cr’loọng chuah tơợ 5- 7m t’piing lâng mặt k’tiêc. Xang n’năc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ơy p’too moon pazêng cơ quan chức năng bhrợ têng bh’rợ zư lêy lâng ch’mêệt lêy zr’lụ n’nâu.

Ting cơnh t’cooh Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, tháp Chăm Phú Diên năc muy coh pazêng đong xang lâng gạch Champa đơơh bhlâng dzợ u vaih coh zr’lụ miền Trung, vêy ta bhrợ coh cr’chăl thế kỷ VIII. Nâu đoo năc đong âng văn hoá Champa vêy chr’năp ooy khoa học, lịch sử. Đợ pr’đươi Yoni lâng đhâl, gọ k’ool… coh cr’loọng Tháp Phú Diên năc đợ pr’đươi chr’năp đoọng ha bh’rợ bhuôih caih âng đhanuôr Chăm tơợ bêl ahay.

T’ngay 28/12/2001, Bộ Văn hoá- Thông tin (nâu cơy năc Bộ Văn hoá, Thể thao lâng Du lịch) ơy vêy Quyết định xay moon ra pặ t’nooi Tháp Phú Diên năc c’kir đong xang Nghệ thuật cấp k’tiêc k’ruung; t’ngay 14/3/2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vêy xa nay xay moon bhrợ têng Kỷ lục Việt Nam lâng Tháp Phú Diên lâng cr’noọ xa nay năc: Tháp Phú Diên- Tháp Chăm ty clếch đhậu coh chuah toor biển vêy ta pếch lêy lâng zư lêy coh tr’nơơp đhị Việt Nam. Xang n’năc, coh t’ngay 30/5/2022, Liên minh Kỷ lục bha lang k’tiêc (WorldKings) vêy xa nay xay moon Kỷ lục bha lang k’tiêc lâng Tháp Phú Diên lâng cr’noọ xa nay: Tháp Chăm ty clếch coh chuah toor biên vêy ta bơơn lêy lâng zư lêy coh tr’nơơp đhị bha lang k’tiêc./.

Tháp Champa Phú Diên được công nhận kỷ lục thế giới

Hưởng ứng Tuần lễ Festival Huế 2022, tối 27/6, tại xã Xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ công bố kỷ lục Việt Nam và kỷ lục Thế giới đối với Tháp Champa Phú Diên (Tháp Chăm Phú Diên) đạt tiêu chí "Tháp Chăm cổ chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam".

Tháp Champa Phú Diên được phát hiện vào tháng 4/2001, tại cồn cát ven biển xã Phú Diên, huyện Phú Vang, bị vùi sâu trong lòng cát từ 5 - 7 m so với mặt đất. Ngay sau đó UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các cơ qun chức năng triển khai công tác bảo vệ và tiến hành khảo sát, thám sát địa điểm này.

Theo ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, tháp Chăm Phú Diên là một trong những công trình kiến trúc gạch Champa sớm nhất còn lại ở khu vực miền Trung, khoảng thế kỷ VIII. Đây là một kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa có giá trị về mặt khoa học, lịch sử. Sự có mặt của các hiện vật Yoni bằng đá, bình gốm… trong lòng Tháp Phú Diên là những hiện vật đặc trưng cho việc thờ cúng của dân tộc Chăm xưa nay.

Ngày 28/12/2001, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có Quyết định xếp hạng Tháp Phú Diên là di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp quốc gia; ngày 14/3/2022, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) có quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với Tháp Phú Diên với tiêu chí "Tháp Phú Diên - Tháp Chăm cổ chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam". Tiếp đến, ngày 30/5/2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) có quyết định xác lập Kỷ lục Thế giới đối với Tháp Phú Diên với tiêu chí "Tháp Chăm cổ chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên trên thế giới".

(TTXVN)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn