T’mêê đâu, Ủy ban Acoon coh pa zum lâng UNESCO bhrợ têng Hội thảo bhrợ pa dưr bhrợ têng đh’rưah, p’têêt pa zum zooi đoọng c’lâng bh’rợ ha pân đil lâng đha đhâm c’mâr acoon coh tỉnh Hà Giang. Nâu đoo năc hun bh’rợ âng dự án “ Bhrợ pa dưr râu ma mơ mr’cơnh âng p’too pa choom p’niên n’đil zrlụ đha nuôr acoon coh âng Việt Nam”.

Dự án tơơp bhrợ pr’đhang bh’rợ zooi đoọng pân đil lâng đha đhâm c’mâr acoon coh tỉnh Hà Giang đhị bh’rợ bhrợ k’rơ pr’đơợ pa choom kinh nghiệm tơợ apêê HTX coh vel đong, pa choom đoọng c’năl, z’hai bhrợ t’vaih râu pa chô, c’lâng bhrợ cha ha lâh 120 pân đil, đha đhâm c’mâr acoon coh đhị 5 chr’hoong Bắc Mê, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Quang Bình lâng Vị Xuyên.

P’căn Bế Thị Hồng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách acoon coh, Ủy ban Acoon coh đoọng năl, dự án chơơih pay apêê a dhi a moó vêy cr’noọ kinh doanh, cr’noọ pa dưr bh’nơơn âng đay, tơợ đêêc zooi đoọng pr’đơợ kinh doanh lâng p’têêt pa zum đươi dua bh’nơơn, bhrợ t’bhưah thị trường. Nâu đoo công năc râu chr’năp đoọng tr’xăl bh’rợ tr’nêng công cơnh bhrợ t’vaih c’lâng bh’rợ t’mêê ha pân đil coh Hà Giang./.

Tăng cường hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang 

Mới đây, Ủy ban Dân tộc phối hợp với UNESCO tổ chức Hội thảo thúc đẩy hợp tác, kết nối hệ sinh thái hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang. Đây là phần việc thuộc dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục cho trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam”.

Dự án thí điểm mô hình hỗ trợ phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang thông qua việc xúc tiến cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các Hợp tác xã trên địa bàn, tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng tạo thu nhập, sinh kế cho hơn 120 phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số tại 5 huyện Bắc Mê, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Quang Bình và Vị Xuyên.

Bà Bế Thị Hồng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc cho biết, dự án lựa chọn các chị em có ý tưởng kinh doanh, ý tưởng phát triển sản phẩm của mình, từ đó hỗ trợ nguồn lực kinh doanh và liên kết tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường. Đây cũng là yếu tố quan trọng để thay đổi việc làm cũng như là tạo sinh kế mới cho phụ nữ ở Hà Giang./.

(Dân tộc Miền núi)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn