Pa têệt xa nay bh’rợ pr’họp g’luh tr’nơơp, Quốc hội khoá 15, ra diu t’ngay 23/7, Quốc hội ơy biểu quyết prá xay xang Nghị quyết ooy cơ cấu tổ chức âng Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nghị quyết ooy cơ cấu tổ chức âng Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026 t’mêê vêy Quốc hội prá xay xang Cơ cấu tổ chức âng Chính phủ nhiệm kỳ khoá 15 pazêng vêy 18 bộ, 4 cơ quan ma mơ lâng bộ. Pazêng vêy: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch lâng k’rong bhrợ; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp lâng pa dưr bhươl cr’noon; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên lang Môi trường; Bộ Thông tin lâng Truyền thông; Bộ Lao động- Thương binh lâng Xã hội; Bộ Văn hoá, Thể thao lâng Du lịch; Bộ Khoa học lâng Công nghệ; Bộ Giáo dục lâng Đào tạo; Bộ Y tế; Uỷ ban Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ lâng Văn Phòng Chính phủ. Bh’rợ zư nhâm mang cơ cấu tổ chức âng Chính phủ năc pr’đơợ đoọng pa dưr râu liêm choom lâng bh’nơơn bh’rợ pa bhrợ âng Chính phủ ơy bơơn bhrợ coh nhiệm kỳ khoá 14, nhâm mâng cơnh xa nay p’too moon, k’đhơợng xay coh pr’đơợ Chính phủ t’bhlâng xay bhrợ đh’rưah bơr râu cr’noọ bh’rợ.

Công coh t’ngay n’năc, apêê đại biểu prá xay coh tổ ooy cr’noọ bh’rợ tài chính âng k’tiêc k’ruung, cr’noọ vặ, chroọt nợ công coh 5 c’moo cr’chăl c’moo 2021- 2025./.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 15, sáng ngày (23/7), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.                                 

Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được Quốc hội thông qua quyết nghị Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khóa 15 gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ. Đó là: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Ủy ban Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Việc giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ sẽ là cơ sở để tiếp tục phát huy ưu điểm và kết quả hoạt động của Chính phủ đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa 14, bảo đảm yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong điều kiện Chính phủ tập trung thực hiện “mục tiêu kép”.

Cũng trong ngày, các đại biểu thảo luận ở tổ về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn