Xa nay bh’rợ bhrợ pa dưr luât năc vêy đợ râu nhâm mâng, g’đech đhr’năng căh liêm choom lâng đơơh loon crêê cơnh lâng râu la lua âng pr’ăt tr’mông năc xa nay ta đang moon âng apêê đại biểu Quốc hội đhị bh’rợ prá xay coh ra diu t’ngay 24/5 ooy xa nay xay moon đớc bh’rợ bhrợ pa dưr luật, pháp lệnh c’moo 2023, bhr’lậ xa nay bh’rợ bhrợ pa dưr luật, pháp lệnh c’moo 2022.

Apêê đại biểu Quốc hội xay moon xa nay bh’rợ bhrợ pa dưr luật c’moo 2021 lâng pazêng c’xêê tr’nơơp c’moo 2022 vêy ta xay bhrợ ta nih đha nâng, liêm xang z’lâh cr’noọ xa nay xay moon đơc, ting xay bhrợ liêm xang hệ thống pháp luật crêê cơnh. Ting n’năc, năc dzợ vêy đhr’năng muy bơr dự án luật, Nghị quyết căh ơy nhâm mâng râu liêm choom, căh ơy nhâm mâng t’ngay c’xêê ting cơnh xa nay xay moon đơc…

Muy bơr đại biểu ta đang moon p’xoọng muy bơr dự án cơnh: Luật c’lâng p’rang, Luật khám pa dưah đh’reh cr’ăy ooy xa nay bh’rợ bhrợ pa dưr luật, pháp lệnh. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, c’bhuh đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định xay moon bh’rợ bhrợ pa dưr luật pháp lệnh năc ng’xay bhrợ cơnh ooy c’lâng xa nay p’dương lâng zư lêy cán bộ đa đơơh, ta béch, pân k’noọ, pân bhrợ tu râu liêm crêê ha zazum.

L’lăm đêêc, Quốc hội ơy xơợng tờ trình, báo cáo thẩm tra ooy bh’rợ k’rong xay, xay moon xa nay zazum ooy đhr’năng xay bhrợ Nghị quyết số 66 âng Quốc hội lâng cr’noọ bh’rợ bhrợ têng dự án c’lâng Hồ Chí Minh cr’chăl c’moo t’tun.

Ting cơnh Tờ trình âng Chính phủ, tươc lứch c’moo 2020 dzợ mơ 6 c’nặt lâng đợ dal năc 279km căh ơy ta bhrợ, coh đêêc t’mêê pay đoọng zên ha 3 c’nặt lâng đợ dal năc 108km, xay moon đơc bhrợ têng liêm xang cr’chăl 2021- 2025. Tươc c’moo 2021, Dự án ơy xay bhrợ liêm xang k’dâng 2.362km, bơơn lâh 86% lâng k’dâng 258 km c’lâng p’lêê; xoọc bhrợ têng 211km, căh ơy đơc đoọng zên đoọng xay bhrợ 171km ha mơ dzợ đoọng pa têệt prang c’lâng Hồ Chí Minh.

Báo cáo thẩm tra âng Uỷ ban Khoa học, Công nghệ lâng Môi trường năc mr’cơnh cr’noọ xa nay lâng xa nay xay moon lâng mr’cơnh cr’noọ xa nay lâng dự thảo xa nay ooy dự án c’lâng Hồ Chí Minh t’mọt ooy Nghị quyết zazum âng pr’họp ting cơnh xa nay ta đang moon âng Chính phủ. Ting n’năc ta đang moon năc xay moon ghít cr’noọ xa nay xay bhrợ liêm xang bh’rợ k’rong bhrợ pazêng c’nặt Chợ Chu, p’lêêh pêê Trung Sơn công cơnh Rạch Sỏi, Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận coh cr’chăl 2022- 2025. Lâng c’nặt Cổ Tiết, Chợ Bến xay bhrợ ghít bh’rợ k’rong bhrợ coh cr’chăl ha y đoọng nhâm mâng râu la lua lâng liêm choom.

Coh ha bu, Quốc hội prá xay đhị Tổ ooy xa nay n’nâu./.

Quốc hội thảo luận về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023

Chương trình xây dựng pháp luật cần có sự ổn định, tránh xáo trộn và kịp thời đáp ứng thực tiễn cuộc sống là đề nghị của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận sáng 24/05 về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Các đại biểu Quốc hội đánh giá chương trình xây dựng pháp luật năm 2021 và các tháng đầu năm 2022 được triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng một số dự án luật, Nghị quyết chưa bảo đảm chất lượng, chưa bảo đảm thời gian theo quy định...

Một số đại biểu đề nghị bổ sung một số dự án luật như: Luật giao thông đường bộ, Luật khám chữa bệnh vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho rằng chương trình xây dựng luật pháp lệnh cần thể chế hóa về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm dám đột phá vì lợi ích chung.

Trước đó Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66 của Quốc hội và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Theo Tờ trình của Chính phủ, đến hết năm 2020 còn 06 đoạn với tổng chiều dài khoảng 279 km chưa triển khai, trong đó mới cân đối bố trí vốn cho 03 đoạn với tổng chiều dài 108 km, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Đến năm 2021, Dự án đã được triển khai hoàn thành khoảng 2.362 km, đạt hơn 86% và khoảng 258 km tuyến nhánh; đang thực hiện 211 km; chưa bố trí vốn để triển khai thực hiện 171 km còn lại để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhất trí với đề xuất và cơ bản thống nhất với dự thảo nội dung về dự án đường Hồ Chí Minh đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp theo tờ trình của Chính phủ. Đồng thời đề nghị cần phải xác định rõ mục tiêu triển khai hoàn thành dứt điểm việc đầu tư xây dựng các đoạn Chợ Chu, Ngã Ba Trung Sơn cũng như Rạch Sỏi, Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận trong giai đoạn 2022-2025. Đối với đoạn Cổ Tiết, Chợ Bến làm rõ phương án đầu tư trong thời gian tới đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại Tổ về nội dung này./. (Ảnh: TTXVN)

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn