Tỉnh Đoàn Quảng Trị lâng Hội Liên hiệp đha đhâm c’mor Việt Nam tỉnh t’mêê pa zưm lâng Nhóm Bụi pa têệt bhrợ têng bhiệc pa luih lâng pa đơp đoọng giếng khoan đác ch’ngaach đoọng ha đhanuôr Bru Vân Kiều đhị chr’val A Ngo, chr’hoong da ding ca coong Đakrông.

Đhị xa nay bh’rợ, Ban Tổ chức ơy cher đoọng 8 cr’noọ bh’rợ giếng khoan pa hooi đác đoọng ha đhanuôr lâng 10 hun pr’hêl đoọng ha đhanôr lưm k’đhap k’ra lâng chr’năp pazêng năc lâh 200 ức đồng.

Nâu đoo năc bh’rợ chr’năp bhlầng, lalua ta nih bhlầng, pa căh c’rơ tơợp bhrợ têng, tình nguyện âng tổ chức đoàn-hội coh apêê bh’rợ têệm ngăn pr’ặt tr’mông đhanuôr, đh’rưah bhrợ lâng đhanuôr lưm k’đhap coh vel đong da ding ca coong. Tơợ đêêc, t’đang đhanuôr zập tơợ pa zưm têy zooi đoọng đhanuôr zr’lụ acoon coh dzợ lưm k’đhap đha rựt ha dưr têệm ngăn pr’ặt tr’mông./.

Quảng Trị: Bàn giao 8 giếng khoan chống hạn cho đồng bào Bru- Vân Kiều

Tỉnh Đoàn Quảng Trị và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh vừa phối hợp với Nhóm Bụi kết nối tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình giếng khoan nước sinh hoạt cho đồng bào Bru-Vân Kiều tại xã A Ngo, huyện miền núi Đakrông.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 8 công trình giếng khoan cung cấp nước sinh hoạt cộng đồng và 10 suất quà an sinh cho người dân hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức đoàn - hội trong các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành với người dân khó khăn tại địa bàn miền núi vùng sâu, vùng xa. Qua đó, kêu gọi cộng đồng xã hội cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống./.

(baodantoc.vn)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn