Tỉnh Quảng Ninh nắc đợc m’bứi bhlâng 4 r’bhâu tỷ đồng đoọng xay bhrợ xa nay bh’rợ zr’nưm, zooi zúp 160 r’bhâu manứih zr’lụ đhanuôr acoon cóh, k’coong ch’ngai, k’noong k’tiếc, hải đảo pa dưr pa xớc nhâm mâng pr’ắt tr’mung, têêm ngăn nhâm mâng an ninh quốc phòng.

Cr’chăl c’moo 2017-2020, tỉnh Quảng Ninh ơy bhrợ pa dưr đề án 196 đoọng k’đươi râu moót bhrợ t’bhlâng âng đhanuôr ooy bhrợ xa nay bh’rợ k’tiếc k’ruung đắh pa xiêr đha rứt nhâm mâng. Pa zêng zên zước bơơn đắh xã hội k’noọ 1.800 tỷ đồng, đợ zên lêy đoọng 1 chr’val pa bhlâng zr’nắh k’đhạp đhị mưy c’moo bấc lấh 7 chu ting lêy lâng định mức Trung ương đoọng.

Đoọng t’bhlâng pa dưr liêm choom zâp c’lâng xa nay âng Trung ương, pa đệ bhlưa cr’chăl lâng đợ mơ pr’loọng đha rứt zr’lụ nâu ting lêy lâng zr’lụ lơơng, tỉnh Quảng Ninh t’bhlâng bhrợ pa dưr xa nay bh’rợ zr’nưm pa dưr pa xớc nhâm mâng pr’ắt tr’mung pazưm lâng têêm ngăn quốc phòng-an ninh cóh zâp chr’val, vel bhươl zr’lụ đhanuôr acoon cóh, k’coong ch’ngai, k’noong k’tiếc, hải đảo cr’chăl c’moo 2021-2025, lêy chô tước c’moo 2030.

Tơợ đâu tước lứch c’moo 2025, Quảng Ninh đợc m’bứi bhlâng 4 r’bhâu tỷ đồng tơợ ngân sách, pazưm lâng zâp đắh c’rơ liêm choom đoọng bhrợ xa nay bh’rợ zr’nưm nâu. Cr’noọ bh’rợ c’moo 2025, zên pa chô mưy cha nặc zr’lụ acoon cóh, k’coong ch’ngai, k’noong k’tiếc, hải đảo dưr dzoọc 2 chu lâng c’moo 2020. Tước c’moo 2022, Quảng Ninh doọ dzợ vêy vel đông pa bhlâng zr’nắh k’đhạp ting cơnh cr’noọ bh’rợ t’mêê, 100% đợ chr’val zr’lụ nâu bơơn vel bhươl t’mêê./.

Quảng Ninh dành 4 nghìn tỷ đồng phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Quảng Ninh sẽ dành ít nhất 4 nghìn tỷ đồng để triển khai Chương trình tổng thể, hỗ trợ 160 nghìn người vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng.  

Giai đoạn 2017-2020, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Đề án 196 nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể và sự tham gia tích cực của người dân vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tổng nguồn vốn huy động từ các nguồn lực xã hội gần 1.800 tỷ đồng, mức bố trí vốn bình quân đối với 1 xã đặc biệt khó khăn/năm cao hơn khoảng 7 lần so với định mức Trung ương bố trí.

Để tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương của Trung ương, thu hẹp khoảng cách chênh lệch và tỷ lệ hộ nghèo khu vực này so với các vùng miền khác, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xây dựng Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Từ nay đến hết năm 2025, Quảng Ninh dành tối thiểu 4 nghìn tỷ đồng từ ngân sách, kết hợp với các nguồn lực huy động hợp pháp khác để thực hiện Chương trình tổng thể này. Mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tăng tối thiểu 2 lần so với năm 2020. Đến hết năm 2022, Quảng Ninh không còn thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí mới, 100% số xã thuộc khu vực này đạt chuẩn nông thôn mới…/.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn