Tỉnh Quảng Nam vêy lâh 36 a boc thủy điện, bha nâ đac cơnh lâng ga măc bhưah dzooc tươc k’rơ bhâu tỷ mét khối đac xooc pa bhrợ. Coh pr’đơợ boo tuh dưr vaih k’đhap cơnh xooc đâu, bh’rợ ch’mêêt lêy, bhrợ bhr’lâ, k’đhơợng nhâm yêm têêm bha nâ đac,… năc muy bh’rợ chr’năp xooc đâu.

Bâc t’ngay ha nua, xa nay ooy áp thấp nhiệt đới cr’đơơng tươc da ding ca coong Quảng Nam, âi bơơn Công ty Thủy điện Sông Tranh pa xul ta luôn coh bâc giờ. Hệ thống tin nhắn SMS ooy apêê  thông số yêm têêm bha nâ đac, hệ thông p’rơơt tuh tơợ ch’ngai công bơơn đơn vị n’nâu đơơng tươc k’rơ bhâu đha nuoro zr’lụ n’dup thủy điện. Ting t’cooh Phan Ánh Dương, chr’hoong Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, râu đâu căh muy zooi đha nuôr ma năl đương zêl đhí a muốt  sô 6, năc dzợ pa căh trách nhiệm âng đong máy thủy điện coh bh’rợ k’đhơợng yêm têêm đha nân a boc:“Bêl vêy nhắn tin điện thoại năc cơnh lâng cán bộ công cơnh đha nuôr zêng bơơn năl. Cán bộ xay truih ha đha nuôr đoọng cha groong boo tuh pa bhlâng liêm crêê lâng loon đơơh, pa xiêr râu bil bal tu cr’đơơng boo đhí tươc pr’ăt tr’mông âng đha nuôr.”

Tỉnh Quảng Nam xooc vêy 36 a boc k’độ đac thủy điện, bha nâ đac coh tu k’ruung, k’độ k’tỷ mét khối đac. Ha dang bil yêm têêm a boc vêy cr’đơơng tươc k’bhan pr’loọng đong coh n’dup. Tu cơnh đêêc, bh’rợ ch’mêêt lêy bha nâ, bhrợ pa dưr apêê hệ thống p’rơơt boo tuh truih k’ruung Vu Gia – Thu Bồn, bơơn Quảng Nam k’đhơợng xay bhrơợng. T’cooh Hồ Quang Bửu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đoọng năl:“Âi bhrợ pa liêm pa zêng bha nâ lâng vêy pa lăc pa zêng pr’đươi p’rơơt đoọng ha đha nuôr zr’lụ dup. a hêê ra văng bh’nhăn liêm năc râu bilbal ooy ma nưih, cr’van năc vêy xiêr k’noọ tươc.”

Đhí a muốt số 6 âi đhur vaih zr’lụ áp thấp nhiệt đới, n’đhang cơnh lâng 6 chr’hoong da ding ca coong Quảng Nam công dzợ vêy đhr’năng hr’lang hr’câh, tuh hor. Tu cơnh đêêc, tỉnh Quảng Nam âi k’đhơợng xay apêê đong máy thủy điện t’bhlâng k’đhơợng nhâm yêm têêm bha nâ 24/24, đơơng âng apêê c’lâng bh’rợ đương zêl lâng ting cấp độ đoọng k’đhơợng nhâm ma mông ma meh lâng cr’van âng đha nuôr./.

Quảng Nam: Đảm bảo an toàn hồ đập trước bão lũ

Tỉnh Quảng Nam có trên 36 hồ chứa thủy điện, thủy lợi, với dung tích lên đến hàng tỷ mét khối nước đang hoạt động. Trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp như hiện nay, việc kiểm tra, gia cố, đảm bảo an toàn hồ đập… là một nhiệm vụ hàng đầu.

Những ngày qua, thông tin về áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến miền núi Quảng Nam, đã được Công ty Thủy điện Sông Tranh phát đi liên tục trong nhiều giờ. Hệ thống tin nhắn SMS, về các thông số an toàn đập dâng, đập tràn, đập phụ, hệ thống cảnh báo lũ từ xa cũng được đơn vị này chuyển đến hàng ngàn người dân vùng hạ du thủy điện. Theo ông Phan Ánh Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, điều này không chỉ giúp người dân chủ động ứng phó bão số 6, mà còn thể hiện trách nhiệm của nhà máy thủy điện trong đảm bảo an toàn hồ đập: “Khi có nhắn tin điện thoại thì đối với cán bộ cũng như người dân biết được. Cán bộ thông báo cho nhân dân để phòng tránh thiên tai rất là hữu ích và kịp thời, giảm nhẹ thiên tai ảnh hưởng đến đời sống vật chất của nhân dân.”

Tỉnh Quảng Nam hiện có 36 hồ chứa thủy điện, thủy lợi ở thượng nguồn, chứa hàng tỷ mét khối nước. Nếu mất an toàn hồ đập sẽ ảnh hưởng đến hàng vạn hộ dân ở hạ du. Do đó, việc kiểm tra hồ đập, xây dựng các hệ thống cảnh báo mưa lũ trên sông Vu Gia -Thu Bồn, được Quảng Nam chỉ đạo quyết liệt. Ông Hồ Quảng Bửu cho biết:“Đã duy tu tất cả hồ đập và có lắp đặt toàn bộ thiết bị để cảnh báo cho người dân vùng hạ du. Chúng ta chuẩn bị càng tốt thì sự thiệt hại về người, vật chất thì sẽ giảm thiểu đi trong đợt thiên tai sắp tới.”

Bão số 6 đã suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới, song đối với 6 huyện miền núi Quảng Nam vẫn có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Vì vậy, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các nhà máy thủy điện tăng cường đảm bảo an toàn hồ đập 24/24, đưa ra các phương án ứng phó với từng cấp độ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn