Sở Tài Nguyên lâng Môi trường tỉnh Quảng Bình t’mêê k’rong pazêng xa nay ooy mỏ pr’đươi xây dựng đhị vel đong đoọng đơơng đoọng ha pazêng đơn vị bhrợ têng Dự án bhrợ công trình c’lâng lươt đơơh Bắc – Nam n’đăh Đông, cr’chăl c’moo 2021- 2025.

Tỉnh Quảng Bình ơy lêy pay 76 mỏ khoáng sản, pazêng vêy mỏ đhêl, mỏ k’tiêc, mỏ chuah cum, xây dựng, mỏ chuah ng’bhậ… crêê cơnh cr’noọ đươi dua khoáng sản âng Dự án c’lâng lươt đơơh Bắc- Nam n’đăh Đông, cr’chăl c’moo 2021- 2025. Tỉnh Quảng Bình năc Quy hoạch cớ, năc chêec lêy, đươi dua khoáng sản Quảng Bình coh cr’chăl x’rịa 2016- 2030, cr’noọ bh’rợ tươc c’moo 2050.

T’cooh Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình xay moon, dự án c’lâng lươt đơơh Bắc- Nam n’đăh Đông, cr’chăl c’moo 2021- 2025 đhị zr’lụ tỉnh n’juôih dal lâh 120km, năc đợ pr’đươi xây dựng ga măc bhlâng. Pazêng mỏ pr’đươi xây dựng căh cậ đhị zr’lụ n’toh đơc năc đợ pr’đươi chr’năp, năc vêy k’đhơợng lêy lâng đươi dua râu liêm choom./.

Quảng Bình lựa chọn 76 mỏ khoáng sản phục vụ xây dựng cao tốc Bắc- Nam phía Đông

        Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình vừa tổng hợp thông tin các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn để cung cấp cho các đơn vị thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.

  Tỉnh Quảng Bình đã lựa chọn 76 mỏ khoáng sản, bao gồm các mỏ đá, mỏ đất, mỏ cát nền, xây dựng, mỏ cát đắp… đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của Dự án đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Quảng Bình tiếp tục Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản Quảng Bình thời kỳ cuối giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025. Đồng thời, hoàn thiện Bản đồ phương án bảo vệ thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên Quảng Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa phận tỉnh dài hơn 120km, cần khối lượng vật liệu xây dựng rất lớn. Các mỏ vật liệu xây dựng hay bãi đổ thải đều là tài nguyên quan trọng, cần phải được quản lý và khai thác hiệu quả./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn