Nhạc: Phan Thanh Chương; Lời thơ của Trịnh Tiệu; ma nưih hat: Thanh Thúy

Chanup:Alăng Lợi

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn