Tỉnh Đắk Lắk vêy lâh 1.000 cha nắc vêy chr’năp dal coh zr’lụ đhanuôr acoon coh. Coh 2 c’moo hay, ma nuyh vêy chr’năp dal coh vel đong tỉnh nâu ơy t’bhlâng coh bh’rợ xay moon, t’pâh đhanuôr acoon coh bhrợ têng cơnh xa nay zêl, cha groong pr’luh Covid-19. Apêê vêy chr’năp dal ơy lướt zập pr’loọng đoọng xay moon, k’dua đhanuôr đươi pa nor boóp, rao têy lâng đác k’chệêt khuẩn lâng bhrợ têng liêm xang 5 rau xa nay bh’rợ âng Bộ Y tế k’đươi moon.

        Xọoc đâu, tỉnh Đắk Lắk xoọc k’rong xay moon zêl cha groong Covid-19 bấc cơnh, liêm choom lâng zập zr’lụ âng vel đong, zập k’bhuh acoon coh. Lâh mơ nắc pa ghit xay moon đăh hệ thống truyền thanh cơ sở, xay moon lâng bấc p’rá acoon coh, apêê vel đong coh tỉnh t’bhlầng c’rơ bh’rợ âng k‘bhuh cán bộ, ma nuyh vêy chr’năp coh zr’lụ đhanuôr acoon coh ting pâh xay moon zêl, cha groong Covid-19./.

Người có uy tín ở Đắk Lắk đi đầu trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

  Tỉnh Đắk Lắk có hơn 1.000 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Trong 2 năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh này đã tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đội ngũ người có uy tín đã "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" để tuyên truyền, vận động bà con hình thành thói quen đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn và thực hành 5 K của Bộ Y tế. 

         Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 dưới nhiều hình thức, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, từng dân tộc. Ngoài chú trọng tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng đồng bào DTTS, các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ, người có uy tín trong cộng đồng DTTS tham gia tuyên truyền và đi đầu trong phòng chống dịch./.

                                                                                                                   (Báo Dân tộc phát triển)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn