Ha dưm t’ngay 17/9 lâng đâh ra diu t’ngay 18/9 đhí a muốt số 5 moọt ooy k’tiếc bhlầng apêê tỉnh miền Trung, vaih boo ngân, tuh ga mắc… bhrợ hư lứch apêê cr’nọo bh’rợ, chr’noh chr’bệêt âng đhanuôr.

Chr’hoong da ding ca coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam nắc vel đong bil bal ngân pa bhlầng tu đhí a muốt số 5 bhrợ t’vaih. Ting cơnh chính quyền vel đong lâng apêê t’cooh bhươl moon, đhí amuốt số 5 tuh nong lịt, g’luh tuh tợơ a hay doó bool lêy, bhrợ k’zệt vel bhươl nong lít coh dứp đác tuh, bấc cr’nọo bh’rợ lưch đác t’cọong p’loong lâng bhrợ hư ngân pa bhlầng. Đhanuôr Cơ Tu đhị da ding ca coong Tây Giang bil bal zêng căh rau rị dzợ coh têy tợơ lâh tuh ga mắc, tr’mông tr’meh lưm zr’năh k’đhap pa bhlầng./.

Ngổn ngang sau lũ dữ

Tối 17/9 và rạng sáng 18/9 cơn bão số 5 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, gây mưa to, lũ lớn,… làm hư hỏng nhiều công trình dân sinh, hoa màu của người dân.

Huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam là địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất do cơn bão số 5 gây ra. Theo chính quyền địa phương và các già làng, cơn bão số 5 gây lũ quét lớn chưa từng có trong lịch sử, khiến hàng chục làng bản ngập chìm trong biển nước, nhiều công trình dân sinh bị nước lũ cuốn trôi và hư hại nghiêm trọng. Bà con Cơ Tu vùng cao Tây Giang “trắng tay” sau lũ dữ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn