Boo ngân 2 t’ngay ha nua bhrợ bâc đhị crêê nong lit k’đoong, bâc c’năt c’lâng da ding ca coong hr’lang ha poọ, k’đoong c’lâng. Boo tuh âi bhrợ 3 cha năc căh ma mông, 3 chăc căh âi bơơn lêy. Ra diu đâu, học sinh apêê tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bơơn đhêy học đoọng k’đhơợng nhâm râu yêm têêm. 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn