Cơnh đoọng năl bọo Covid-19 lâng crêê k’hir ploh a ham
Cập nhật: 27/9/2021 7:22
Bêl pr’luh cr’ay dưr vaih bấc k’rơ, apêê c’leh âng k’hir ploh a ham nắc bơơn pa ghit, tu bấc cơnh n’leh buôn tr’luuc lâng n’leh âng bọo Covid-19, tợơ ơy bơơn năl đhr’năng n’leh cơnh: k’hir puih lâng ca ay a cọ. Đhị Ấn Độ, vêy báo cáo xay moon lết tước tợơ apêê bệnh viện cấp 3 âng thành phố Hyderabad crêê tước bh’rợ tr’luuc đhr’năng k’hir ta luôn tu Covid-19 xăl tu k’hir ploh a ham. Tu cơnh đếêc, c’năl ooy 2 đhr’năng cr’ay nâu nắc rau chr’năp pa bhlầng.
7:22 | 27/9/2021
Ting Trung tâm Cha groong lâng ch’mêêt lêy pr’luh cr’ay Mỹ, đhr’năng crêê lâng c’leh dưr ngân tu Covid-19 dưr bâc ting ruh c’moo. Tu cơnh đêêc Trung tâm Cha groong lâng ch’mêêt lêy pr’luh cr’ay p’too moon đợ apêê tơợ 65 c’moo năc a têh choom tiêm vaccine Covid-19.
7:22 | 27/9/2021
Tợơ t’ngay 5/8, thành phố Đà Nẵng tơợp đoọng bhrợ cơnh t’mêê đoọng F1 ặt pa tuông coh đong. Bhiệc đoọng ặt pa tuông nâu nắc tợơp đươi dua đhị quận Ngũ Hành Sơn (5 cha nắc) lâng chr’hoong Hoà Vang (4 cha nắc). Lâh cr’chăl tợơp bhrợ, lêy cơnh đhr’năng âng pr’luh cr’ay, thành phố nắc bhrợ pa liêm, lêy cha mệêt ta bhưah cr’nọo bh’rợ nâu. Cơnh lâng apêê đoọng ặt pa tuông coh đong, zập cha nắc cọong 1 bệê cọong t’bech, cơ quan chức năng lêy cha mệêt tợơ coọng nâu.
7:22 | 27/9/2021
Ôộm cha liêm zâp lâng crêê cơnh bêl váih bấc pr’lúh cr’ay Covid-19 dưr váih zr’nắh k’đhạp cơnh xoọc đâu nắc đoo bhiệc liêm chr’nắp đoọng pa dưr c’rơ ha chặc a’rang. Cóh thị trường pr’đươi ch’na đh’nắh lâng pr’ộôm xoọc đâu bấc, hân đhơ cơnh đêếc, bhiệc lêy pay râu váih cóh vel đông đoọng tự bhrợ 2, 3 râu pr’ôộm vêy pr’đươi chr’nắp zúp đoọng pa dưr c’rơ ha zâp ngai ooy đợ t’ngay váih pr’lúh cơnh xoọc đâu nắc đoo chr’nắp.
7:22 | 27/9/2021
Lâng đhr’năng dưr vaih k’rơ pa bhlâng âng pr’luh cr’ăy Covid-19 lâng đợ manuyh crêê coh bâc vel đong ting t’ngay bâc lâh mơ, Bộ Y tế ơy mr’cơnh cr’noọ xa nay k’đhơợng lêy, pa dưah manuyh crêê pr’luh cr’ăy lâng đoọng ăt la lay lâng F1 đhị đong. Mr’cơnh lâng bh’rợ bhrợ têng lêy đoọng ăt la lay đợ apêê F0 lâng F1 đhị đong âng Bộ Y tế, TS Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiện cứu ung thư, TP.Hope, California, Mỹ, lêy ghít bhrợ têng đợ bh’rợ chr’năp apêê F0 lâng F1 bhrợ têng bêl ma pa dưah lâng đoọng ăt la lay coh đong.
7:22 | 27/9/2021
Ha dang tước đâu, apêê đhr’năng n’leh âng Covid-19 nắc k’hiir, ca ay a cọ lâng huynh xợơng, nắc rau t’mêê bhlầng đoọng lêy pazêng ngai bọo pr’luh biến thể Delta nâu vêy n’leh lalay cơnh lalăm a hay. Rau đâu nắc mr’đoo vi rút choom bhrợ vaih apêê c’leh lalay cơnh.
7:22 | 27/9/2021
Tổ chức Y tế bha lang k’tiếc moon pa rơớt, âm za nươu pa xiêr ca ay lalăm tiêm choom bhrợ căh liêm dal tước bh’nơơn âng vaccine Covid-19.
7:22 | 27/9/2021
Vắc xin Covid-19 xoọc nắc rau bấc ngai k’rang tước cơnh lâng đhr’năng đhanuôr t’pâh tiêm đoọng zêl, cha groong pr’luh coh đhanuôr. Đhơ cơnh đếêc, tợơ ơy tiêm nắc âm, cha n’hau đoọng óo lâh ngân tợơ phản ứng âng vaccine nắc rau ếêh rau zập ngai zêng năl.
7:22 | 27/9/2021
Đhơ đợ ma nuyh tiêm vaccine crêê lưm coọc a ham doó bấc, ha dợ apêê đong khoa học Australia ơy chếêc lêy năl apêê đhr’năng cơnh choom năl lâng pa dưah bêl cọoc a ham tu tiêm vaccine AstraZeneca.
7:22 | 27/9/2021
Cr’chăl đăn đâu, coh apêê báo đài ta luôn pa căh bâc g’luh p’niên hr’lêêng đac ca er da dô tu râu căh p’ghit âng apêê ga rứa. Hr’lêêng đac căh muy dử rvaih coh k’ruung, tọom đac, a boc đac,… năc dzợ dưr vaih coh đong, đhị bhrợ bhiêc, nhà trường, đong pa ăt p’niên…. Tu cơnh đêêc, apêê ca conh ca căn, thầy cô giáo, zâp ngai năc ​choom năl cơnh cha groong lâng z’hai xay bhrợ bêl lum hr’lêêng đac năc râu chrnăp.
7:22 | 27/9/2021
Tợ bh’rợ muy p’niên k’tứi 18 c’xêê crêê boọ Covid-19. Apêê bác sĩ p’too moon: Xooc đâu căh âi vêy văc xin cha groong Covid-19 ha p’niên k’tứi, ca conh ca căn choom năl zư lêy p’niên k’tứi đhị pr’luh cr’ay Covid-19.
7:22 | 27/9/2021
Gơ bá nắc rau bhơi đươi dua gooh, t’mêê zêng choom lâng đơơng chô bấc rau liêm choom cơnh lâng c’rơ âng hêê. Bhơi gơ bá dzợ bơơn năl tước nắc za nươu pa dưah ca ay, nâu đoo nắc muy rau za nươu buôn đươi dua coh y học cổ truyền Trung Quốc lâng Ayurvedic.
7:22 | 27/9/2021
Lâh 4 tơợ trơơi boọ Covid-19 ơy lêy ghít coh k’tiêc k’ruung hêê (coh đêêc vêy u trơơi tơợ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương k’rơ bhlâng), vêy cơnh năc dợ n’leh vaih đhr’năng trơơi boọ tơợ lơơng, tu pr’luh cr’ăy ơy vêy coh zr’lụ đhanuôr ăt mamông. Cơnh đêêc năc bhrợ têng cơnh ooy đoọng đơơh bơơn lêy pr’luh cr’ăy xoọc ăt pơ lơơp lâng bh’rợ tr’nêng cơnh ooy đoọng zâl cha groong g’luh pr’luh g’luh 4 n’nâu?
7:22 | 27/9/2021
Bấc ngai xoọc ặt đương lêy tước g’lúh bơơn tiêm vaccine cha groong Covid-19 đhị xoọc pr’lúh cr’ay dưr váih k’rơ bấc cóh bha lang k’tiếc. cơnh đêếc, ahêê lêy bhrợ ha cơnh ha dang lướt tiêm chủng cha groong cr’ay viêm c’lâng pr’hơơm nâu?
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn