Đẩy lùi Covid-19

Để phòng tránh và nâng cao cảnh giác với dịch cvir-19, các bạn sinh viên đồng bào Cơ Tu của huyện Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang đã cùng nhau xây dựng một clip: "Nhằm hướng dẫn mọi người cách rửa tay cũng như đeo khẩu trang sao cho đúng", để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Chỉ đạo và cố vấn nội dung: PGS. TS Lê Thị Kim Lan. 

  Thực hiện: Trường Đại học Khoa học Huế

                                                              (Nguồn: facebook Linh Thị)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn