Nhạc: Quốc Vụ, Xuân Chung; Lời: Đỗ Việt Dũng; ma nưih hat: NSƯT Ái Xuân

Cha nup: Internet

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn