6 c’xêê tr’nơơp c’moo 2022, đhị zr’lụ tỉnh Lào Cai vêy 100 apêê ăt mamông đh’rưah cơnh diic điêl bêl căh ơy zập c’moo ting cơnh xa nay choom pay k’diic k’điêl, xiêr mơ 108 cha năc t’piing lâng c’moo 2021; prang tỉnh doọ dzợ vêy đhr’năng p’niên đơơh pay k’diic k’điêl coh bhuh xoọng… Đoọng bơơn cơnh đâu, UBND tỉnh Lào Cai ơy bhrợ Quy định ooy trách nhiệm âng pazêng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cha năc manuyh coh bh’rợ xay bhrợ bh’rợ zâl cha groong đhr’năng p’niên đơơh pay k’diic k’điêl, tr’pun coh zr’lụ đhanuôr acoon coh; bhrợ pa dưr Đề án: Pa xiêr đhr’năng p’niên đơơh pay k’diic k’điêl, tr’pay diic điêl coh bhuh xoọng đhị zr’lụ đhanuôr acoon coh đhị zr’lụ tỉnh coh cr’chăl II (2021- 2025) lâng c’moo 2022; đh’rưah bhrợ têng lêy bh’rợ zâl cha groong đhr’năng p’niên đơơh pay k’diic k’điêl lâng tr’pay diic điêl coh bhuh xoọng./.

Lào Cai: Tình trạng tảo hôn 6 tháng đầu năm có xu hướng giảm

  6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 100 người chung sống với nhau như vợ chồng khi chưa đủ tuổi kết hôn, giảm 108 người so với cùng kỳ năm 2021; toàn tỉnh không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống…Để đạt kết quả này, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS; xây dựng và thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS” trên địa bàn tỉnh giai đoạn II (2021 - 2025) và năm 2022; phối hợp xây dựng mô hình điểm về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống./.

(baodantoc.vn)

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn