Xang 20 c’moo bhrợ Nghị quyết 13 âng Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 9 đắh t’bhlâng xăl t’mêê, pa dưr pa xớc, pa dưr dal liêm choom kinh tế zr’nưm, tước đâu tỉnh Kon Tum vêy 194 Hợp tác xã lâng lấh 9,700 cha nặc lâng 210 tổ hợp tác lâng k’noọ 2.200 tổ viên xoọc pa bhrợ. Zên pa chô mưy cha nặc ooy Hợp tác xã mơ 41 ực đồng đhị mưy c’moo. Zâp Hợp tác xã, tổ hợp tác ơy bhrợ đoọng bhiệc bhrợ ha đhanuôr, chrooi pa xoọng tr’xăl tơơm chr’nóh, bh’năn băn, pa xiêr đha rứt lâng pa dưr pa liêm pr’ắt tr’mung pr’loọng đông. T’coóh Phạm Văn Khiêm, Gíam đốc Hợp tác xã Thần Nông, chr’val Ia Chim, thành phố Kon Tum đoọng năl, bơơn bhrợ pa dưr cr’chăl đâu 11 c’moo, tu vêy Nghị quyết âng Đảng lâng Luật hợp tác xã c’moo 2012, Hợp tác xã Thần Nông vêy pr’đơợ liêm buôn lấh mơ đoọng pa dưr pa xớc: Ooy c’moo hanua zâp sở, ban, ngành lâng Liên minh âng HTX pa bhlâng k’rang tước HTX nông nghiệp âng zi. Zâp apêê cóh HTX bhrợ liêm choom, ặt pa zưm lâng HTX đắh bhiệc bhrợ, thu nhập. Luật 2012 cung nắc c’lâng bhrợ đoọng ha zâp HTX. Bhrợ têng âng HTX têêm ngăn. Tơợ t’ngay bhrợ têng Luật 2012 nắc HTX cung bhrợ t’bhứah pa xoọng dịch vụ pa câl cung liêm buôn đoọng ha zâp apêê cóh HTX./.

Kon Tum: phát huy vai trò kinh tế tập thể trong xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đến nay tỉnh Kon Tum có 194 Hợp tác xã với trên 9.700 thành viên và 210 tổ hợp tác với gần 2.200 tổ viên đang hoạt động. Thu nhập bình quân của một lao động trong Hợp tác xã đạt khoảng 41 triệu đồng/năm. Các Hợp tác xã, tổ hợp tác đã giải quyết việc làm cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giảm nghèo và cải thiện nâng cao đời sống hộ thành viên. Ông Phạm Văn Khiêm, Giám đốc Hợp tác xã Thần Nông, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum cho biết, được thành lập cách đây 11 năm, nhờ có Nghị quyết của Đảng và Luật Hợp tác xã năm 2012, Hợp tác xã Thần Nông có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển: “Trong những năm qua các sở, ban, ngành và Liên minh HTX rất quan tâm đến HTX nông nghiệp của chúng tôi. Các thành viên của HTX tinh thần rất là tốt, rất gắn bó với HTX về công việc, về thu nhập. Luật 2012 cũng là hướng mở cho các HTX. Sản xuất của HTX ổn định. Từ ngày thực hiện Luật 2012 thì HTX cũng mở rộng thêm dịch vụ buôn bán cũng có lợi nhuận thêm cho các thành viên của HTX”./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn