Đhị tỉnh Kon Tum vêy 6 chr’val lâng 1 Đồn Biên phòng bơơn Hội đồng Bầu cử k’tiêc k’ruung ơơi đoọng bhrợ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV lâng đại biểu HĐND zâp câp, nhiệm kỳ 2021-2026 moot t’ngay 22/5, đơơh lâh 1 t’ngay t’piing lâng T’ngay Bầu cử prang k’tiêc.

Ting n’năc, 6 chr’val lâng 1 Đồn Biên phòng âng tỉnh Kon Tum bơơn bhrợ têng bầu cử đơơh moot t’ngay 22/5 tươc, pa zêng: chr’val Ngọc Linh, Mường Hoong, Đăk Man, Đăk Plô, Đăk Nhoong lâng Đăk Long âng chr’hông Đăl Glei; Đồn Biên phòng Đăk Xú ( âng zr’lụ t’moot phiếu số 7 âng chr’val Đăk Xú, chr’hoong Ngọc Hồi).

Cơnh xang bêl bơơn Hội đồng Bầu cử K’tiêc k’ruung đoọng 6 chr’val lâng 1 Đồn Biên phòng bơơn bhrợ têng bầu cử đơơh lâh 1 t’ngay, Ủy ban bầu cử chr’hoong Đăk Glei lâng Ngọc Hồi âi đơơh bhrợ k’rợ bh’rợ xay truih ooy t’ngay bầu cử đơơh, p’ghit bh’rợ xay truih đhị apêê vel bhươl acoon coh; bhrợ têng xang bh’rợ ra pă, pa chăm đhị t’moot phiếu, ra văng zâp pr’đơợ đoọng ha t’ngay bầu cử. Đh’rưah lâng n’năc, xợơng bhrợ liêm apêê c’lâng bh’rợ zêl, cha groong Covid-19; Vêy c’lâng xa nay liêm ghit coh pr’đơợ pr’luh cr’ay xooc dưr vaih k’đhap; t’bhlâng bh’rợ k’đhơợng nhâm râu yêm têêm đoọng ha t’ngay bầu cử đơơh liêm choom./.

Kon Tum: Khẩn trương chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm ở 6 xã và 1 Đồn Biên phòng

Tại tỉnh Kon Tum có 6 xã và 1 Đồn Biên phòng được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 22/5, sớm hơn 1 ngày so với Ngày Bầu cử toàn quốc.

Theo đó, 6 xã và 1 Đồn Biên phòng của tỉnh Kon Tum được tổ chức bầu cử sớm vào ngày 22/5 tới, gồm: Xã Ngọc Linh, Mường Hoong, Đăk Man, Đăk Plô, Đăk Nhoong và Đăk Long thuộc huyện Đăk Glei; Đồn Biên phòng Đăk Xú (thuộc khu vực bỏ phiếu số 7 của xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi).

Ngay sau khi được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép 6 xã và 1 Đồn Biên phòng được tổ chức bầu cử sớm hơn 1 ngày, Ủy ban bầu cử huyện Đăk Glei và Ngọc Hồi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày bầu cử sớm, chú trọng việc tuyên truyền tại các thôn làng dân tộc thiểu số; hoàn thiện công tác bố trí, sắp xếp, trang trí các địa điểm bỏ phiếu, chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất kỹ thuật phục vụ ngày bầu cử. Cùng với đó thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Có phương án, kịch bản cụ thể trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội để đảm bảo cho ngày bầu cử sớm thành công tốt đẹp./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn