Tỉnh Khánh Hòa xooc hân đơơh xay bhrợ apêê c’lâng bh’rợ zêl lâng cha groong pr’luh lâng vêy c’lâng bh’rợ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV lâng HĐND zâp câp nhiệm kỳ 2021-2026 coh zâp đhr’năng.

Xooc đâu, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa xooc ch’mêêt lêy, bơơn năl đhr’năng âng dha nuôr, pa bhlâng năc đợ đha nuôr xooc bơơn đọong ăt la lay y tế lâng đha nuôr coh lơơng n’đăh bh’rợ pay đoọng Thẻ đha nuôr ting pâh bầu cử ting crêê quy định. Cơnh lâng đợ đha nuôr xooc ăt la lay căh câ đợ zr’lụ đoọng ăt pa tuông vel đong, vel đong vêy t’moot phiếu la lay ha ting cha năc đh anuôr dhị ăt la lay; Tổ bầu cử xâp xa nâp zêl, cha groong pr’luh, đươi dua thùng phiếu la lay lâng đơơng thủ phiếu tươc ting zr’lụ zooi đoọng đha nuôr t’moot phiếu. Xang bêl xang t’moot phiếu, t’bil khuẩn thùng phiểu lâng phiếu bầu, dap phiếu la lay, căh pa zum phiếu âng c’bhuh n’nâu lâng c’bhuh n’tôh. Bác sỹ Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát pr’luh cr’ay tỉnh Khánh Hòa đoọng năl, cr’chăl bầu cử cáb bộ y tế bơơn k’đươi ch’mêêt lêy ghit đoọng rơơt pr’luh cr’ay trơơi boọ./.

Khánh Hòa: Chuẩn bị phương án bầu cử khi dịch Covid-19 bùng phát

Tỉnh Khánh Hòa khẩn đang trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và có phương án tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trong mọi tình huống.

Hiện nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đang rà soát, nắm bắt tình hình biến động cử tri, đặc biệt là những cử tri đang thực hiện cách ly y tế hoặc cử tri ở nơi khác về để cấp phát Thẻ cử tri theo đúng quy định. Đối với những cử tri đang cách ly hay những khu vực áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, địa phương sẽ tổ chức bỏ phiếu riêng cho từng cử tri tại nơi cách ly; Tổ bầu cử mang trang phục phòng, chống dịch, sử dụng thùng phiếu riêng và mang thùng phiếu đến từng khu vực hỗ trợ cử tri bỏ phiếu. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, khử khuẩn thùng phiếu và phiếu bầu, kiểm phiếu riêng, không nhập chung phiếu của nhóm này vào nhóm khác. Bác sỹ Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, quá trình bầu cử cán bộ y tế được phân công giám sát chặt chẽ để tránh dịch bệnh lây lan./.
     

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn