UBND chr’hoong Núi Thành, tỉnh Quảng Nam t’mêê ha lỵ lêy ơơi đoọng c’lâng bh’rợ tơơp choh pa trơơi sâm Ngọc Linh đhị gâm ngut âng crâng coh zr’lụ Núi Chúa, chr’val Tam Trà.

Ting n’năc, sâm Ngọc Linh vêy bơơn tơơp choh lêy đhị zr’lụ k’tiêc coh crâng, vêy râu gâm ngut bâc coh zr’lụ Núi Chúa, chr’val Tam Trà đhị đhăm bhưah 2000 mét vuông cơnh lâng 1000 t’nơơm m’ma sâm Ngọc Linh 1 c’moo ra pă coh apêê dal đệ la lay mơ tơợ 1.200-1.300m t’piing lâng mực đac biển.

Bh’rợ tơơp choh lêy sâm Ngọc Linh đhị chr’hoong Núi Thành bơơn xơợng bhrợ coh 30 c’xêê, tơợ c’xêê 6/2022 tươc c’xêê 8/2024. K’dâng đơc pa zêng zên k’rong bhrợ ha c’lâng bh’rợ k’noọ 1,5 tỷ đồng, coh đêêc, đợ zên âng tỉnh zooi đoọng 300 ưc đồng ( zooi đoọng lâng tơơm m’ma sâm Ngọc Linh 1 c’moo) lâng zên âng chr’hoong k’rong bhrợ./.

Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam di thực sâm Ngọc Linh trồng tại Núi Chúa

UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa thông qua phương án thử nghiệm di thực sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng tại khu vực Núi Chúa, xã Tam Trà.

Theo đó, sâm Ngọc Linh sẽ được trồng thử nghiệm tại khu vực đất dưới tán rừng, có độ mùn che phủ nhiều ở khu vực Núi Chúa, xã Tam Trà trên diện tích 2.000m2 với 1.000 cây giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi phân bố ở các độ cao khác nhau từ 1.200 - 1.300m so với mực nước biển.

Việc thử nghiệm trồng sâm Ngọc Linh tại huyện Núi Thành được thực hiện trong 30 tháng, từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2024. Dự toán tổng kinh phí đầu tư cho phương án gần 1,5 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng (hỗ trợ trực tiếp bằng cây giống sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi) và nguồn ngân sách huyện đầu tư./.

(Báo Quảng Nam)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn