T’cooh Thanh Văn Lương, Phó Trưởng phòng Lao động – TB lâng Xã hội chr’hoong bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đoọng năl, xang apêê g’luh boo tuh c’moo 2020, bâc đhr’nong đong âng đha nuôr coh vel đong crêê ha râp căh câ hư zơch muy m’pâng. Đhr’năng la lua, đhị vel đong dzợ bâc ngai đha nuôr ma mông coh apêê đhr’nong đong b’bơơ zir.

C’moo 2021, tơợ bâc đhị p’too moon, chr’hoong Bắc Trà My âi pa đơp đoọng 10 đhr’nong đong cr’er ha 10 pr’loọng đha rưt vêy đong crêê loong căh câ ha râp zêng tu boo đhí; bhrợ bhr’lâ k’zêt đhr’nong crêê hư zơch. Lâh mơ, vel đong dzợ zooi đoọng đac ch’ngaach ha 48 pr’loọng, zooi đoọng 92 pr’loọng bhrợ pa dưr đong pr’noong lâng 336 pr’loọng pa dưr bh’rợ tr’nêng cơnh lâng pa zêng zên 3,3 tỷ đồng.

C’moo 2022, chr’hoong Bắc Trà My vêy xay bhrợ dự án zooi đoọng đong ăt ha pr’loọng đha rưt, pr’loọng đong đăn đha rưt, k’đhơợng nhâm pr’loọng đha rưt, đăn đha rưt vêy đong ăt yêm têêm, vêy mă ăt zâng lâng boo đhí tuh bhlong, chroi đoọng ha dưr dal chất lượng pr’ăt tr’mông lâng pa xiêr đha rưt nhâm mâng. T’cooh Thanh Văn Lương, Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh lâng Xã hội chr’hoong Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đoọng năl:“Azi xooc t’bhlâng ch’mêêt lêy apêê ngai ăt đhị dhr’năng n’nâu, k’dâng đơc zên xơợng bhrợ năc 7,5 tỷ đoòng đoọng choh t’mêê  150 đhr’nong đong. N’đhơ cơnh đêêc, năc chr’hoong đha rưt, zên  căh lâh vêy tu cơnh đêêc a zi rơơm apêê tổ chức, cha năc ma nưih dhd’rưah pa zum têy zooi đha nuôr acoon coh đha rưt Bắc Trà My đơơh bhrợ têng xang cr’noọ xa nay t’bil đong b’bơơ zir./.”

Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam tập trung xóa nhà tạm cho hộ nghèo

Ông Thanh Văn Lương, Phó Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau các đợt mưa lũ năm 2020, nhiều ngôi nhà của người dân trên địa bàn bị sụp đổ hoặc hư hỏng một phần. Thực tế, tại địa phương còn nhiều trường hợp người dân sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát. 

Năm 2021, từ nhiều nguồn vận động, huyện Bắc Trà My đã bàn giao 10 nhà tình thương cho 10 hộ nghèo có nhà bị cuốn trôi hoặc sập hoàn toàn do thiên tai; sửa chữa hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ công trình nước sinh hoạt cho 48 hộ, hỗ trợ 92 hộ xây dựng công trình vệ sinh và 336 hộ phát triển sản xuất với tổng kinh phí 3,3 tỷ đồng.

Năm 2022, huyện Bắc Trà My sẽ triển khai dự án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo đảm hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Ông Thanh Văn Lương, Phó Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Chúng tôi đang tiếp tục rà soát các đối tượng, dự kiến kinh phí thực hiện là 7,5 tỷ đồng để xây mới 150 căn nhà. Tuy nhiên, là huyện nghèo, kinh phí hạn chế nên chúng tôi rất mong các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo Bắc Trà My sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm bợ"./.

(Báo Quảng Nam)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn