* Đây là bài hát đáp ứng yêu cẩu của bạn Pơ Loong Atrach, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung (https://www.facebook.com/profile.php?id=100008083590823)./.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn