C’bhúh pa bhrợ âng Ủy ban Dâ tộc âng t’coóh Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bhrợ Trưởng c’bhúh t’mêê tước lêy cha mêết bhrợ têng Nghị quyết Trung ương 5 khoá 11, lưm lâng cher đoọng hun pr’hêl pr’loọng đha rứt, pr’loọng đông chính sách manứih acoon cóh âng 2 chr’val Đăk Buk So lâng Quảng Tâm, chr’hoong Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông.

Ting cơnh xay moon pazưm pr’lứch 10 c’moo bhrợ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá 11 đắh 2, 3 râu bhiệc chính sách xã hội cr’chăl c’moo 2012-2020, chr’hoong Tuy Đức bơơn bấc bh’nơơn liêm choom. Chr’hoong ơy zooi zúp 65 pr’loọng đông vêy c’rơ g’lêếh lâng cách mạng đắh đông ặt, 31 pr’loọng đông vêy c’rơ g’lêếh lâng cách mạng lưm zr’nắh k’đhạp, lêy cha mêết, chấc lêy lâng k’rong pazưm bơơn 29 bộ n’hang liệt sĩ, zooi lấh 610 pr’loọng đông vặ zên lâng đợ zên k’noọ 9,7 tỷ đồng đoọng lêy bhrợ đoọng bhiệc bhrợ, lêy moon pa choom bh’rợ tr’nêng, xay moon bhiệc bhrợ ha kr’bhâu g’lúh apêê pa bhrợ, học sinh, zooi đoọng k’noọ 100 manứih lướt pa bhrợ ooy k’tiếc k’ruung lơơng vêy hợp đồng...

Cr’chăl c’moo 2012-2020, chr’hoong Tuy Đức ơy k’rong bhrợ k’ha riêng tỷ đồng đoọng ha bh’rợ pa xiêr đha rứt, zooi zúp k’zệt tỷ đồng zên cha đhâng, k’ha riêng tấn cha nêếh lâng zên học tập ha học sinh, 98% đhanuôr ting đươi bảo hiểm y tế, lấh 91% đhanuôr bơơn đươi dua đác cha ngaach, đợ mơ pr’loọng đha rứt nắc ơy pa xiêr ting c’moo...

Đhị bêl bhrợ bhiệc, t’coóh Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc rơơm kiêng, chính quyền t’bhlâng k’rang lêy k’đươi moon bhrợ bh’rợ acoon cóh, chính sách acoon cóh, zooi zúp đhanuôr acoon cóh pa dưr pa xớc. G’lúh nâu, c’bhúh pa bhrợ âng Ủy ban Dân tộc nắc ơy pazao đoọng lấh 100 hun pr’hêl đoọng ha tập thể, pr’loọng đha rứt, pr’loọng đông chính sách, manứih vêy c’rơ g’lêếh lâng cách mạng âng 2 chr’val Đăk Buk So lâng Quảng Tâm./.

Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc thăm, tặng quà đồng bào DTTS tại huyện Tuy Đức-Đăk Nông

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra thực hiện Nghị Quyết Trung ương 5 khóa XI, thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách người DTTS thuộc 2 xã Đắk Búk So và Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.  

Theo báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về “một số vấn đề về chính sách xã hội” giai đoạn 2012 - 2020, huyện Tuy Đức đạt nhiều kết quả đang khích lệ. Huyện đã hỗ trợ 65 hộ có công với cách mạng về nhà ở; 31 gia đình có công gặp khó khăn; tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 29 bộ hài cốt liệt sỹ; hỗ trợ hơn 610 hộ gia đình vay vốn với số tiền gần 9,7 tỷ đồng để giải quyết việc làm; tổ chức hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho hàng nghìn lượt lao động, học sinh; hỗ trợ gần 100 người xuất khẩu lao động có hợp đồng ở nước ngoài…

Giai đoạn 2012 - 2020, huyện Tuy Đức đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho công tác giảm nghèo; hỗ trợ hàng chục tỷ đồng tiền ăn trưa, hàng trăm tấn gạo và chi phí học tập cho học sinh; 98% dân số tham gia bảo hiểm y tế; hơn 91% người dân được sử dụng nước sạch; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đều qua từng năm...

Tại buổi làm việc, ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc mong muốn, chính quyền tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển. Dịp này, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã trao tặng hơn 100 suất quà cho tập thể, hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công thuộc hai xã Đắk Búk So và Quảng Tâm./.

                                                                        (Baodantoc.vn)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn