Crêê tước trách nhiệm đắh bhiệc đợc bil lấh 382 ha crâng đhị zr’lụ 205 âng UBND chr’val Ya Tờ Mốt, chr’hoong Ea Sup k’đhơợng zư lâng zr’lụ 222 âng Công ty TNHH Dức Tâm k’đhơợng zư, Chủ tịch UBND chr’val Ya Tờ Mốt zươc đớp toom p’tộ bh’rợ.

T’coóh Đặng Công Tạo, Chủ tịch UBND chr’val Ya Tờ Mốt, chr’hoong Ea Sup, tỉnh Đăk Lăk đoọng năl, crêê tước bhiệc đợc bil k’tiếc ga mắc cóh vel đông, hi bu t’ngay 25/5, pa zêng tập thể chr’val ơy lêy họp kiểm điểm trách nhiệm âng zâp cha nặc. Đhị pr’họp, c’la t’coóh Tạo nắc moon trách nhiệm manứih k’đhơợng bhrợ bha lâng lâng tự lêy kỷ luật lơi chức. Hân đhơ cơnh đêếc, xang bêl tập thể lêy cha mêết moon đh’rứah, t’coóh Tạo lâng t’coóh Vũ Văn Quảng-Phó Chủ tịch UBND chr’val nắc lêy kỷ luật cảnh cáo.

Cung crêê tước bhiệc pa hư crâng n’tếh, t’ngay 12/4, Công an tỉnh Đăk Lăk nắc ơy khởi tố tu bhiệc, tổ chức lêy cha mêết coọp zâp c’bhúh bhrợ pa hư crâng. Ooy cr’chăl lêy cha mêết, tước đâu, cơ quan chức năng ơy bơơn coọp lâng khởi tố 28 cha nặc đoọng lêy cha mêết, toom coọp đắh bh’rợ pa hư crâng. Cơ quan chức năng nắc dzợ t’bhlâng bhrợ t’bhứah lêy cha mêết, chấc lêy đợ apêê crêê tước ha dang váih.

L’lăm đêếc, Đài p’rá Việt Nam nắc ơy xay moon, moót t’ngay tơợp c’xêê 4/2022, c’bhúh chức năng tỉnh Đăk Lăk nắc bơơn lêy tu bhiệc pa hư crâng ga mắc dưr váih đhị chr’val Ya Tờ Mốt, chr’hoong Ea Sup, tỉnh Đăk Lăk. Đhị lêy cha mêết vêy lấh 382ha crâng ta pa hư đhị zâp zr’lụ 202, 205, 218 âng UBND chr’val Ya Tờ Mốt, chr’hoong Ea Súp k’đhơợng zư./.

Để mất gần 400 ha rừng, Chủ tịch UBND xã ở Đắk Lắk tự nhận hình thức kỷ luật cách chức

          Liên quan đến trách nhiệm trong vụ để mất hơn 382 ha rừng tại Tiểu khu 205 (do UBND xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp quản lý, bảo vệ) và tiểu khu 222 (do Công ty TNHH Đức Tâm quản lý), Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt đã tự nhận hình thức kỷ luật là cách chức.

Ông Đặng Công Tạo, Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên quan vụ để mất  rừng với diện tích lớn trên địa bàn, chiều qua (25/5) toàn bộ tập thể xã đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của từng người. Tại cuộc họp, cá nhân ông Tạo thừa nhận chịu trách nhiệm người đứng đầu và tự nhận hình thức kỷ luật là cách chức. Tuy nhiên, sau khi tập thể thống nhất, ông Tạo và ông Vũ Văn Quảng - Phó Chủ tịch UBND xã, cùng hình thức kỷ luật là cảnh cáo.

Cũng liên quan đến vụ phá rừng nêu trên, ngày 12/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, tổ chức điều tra truy bắt các đối tượng gây ra vụ phá rừng. Quá trình điều tra, đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã bắt giam và khởi tố 28 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi hủy hoại rừng. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm những đối tượng liên quan còn lại nếu có.

Trước đó, Đài TNVN đã thông tin, vào đầu tháng 4/2022, lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện vụ phá rừng với quy mô lớn xảy tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm điếm có hơn 382 ha rừng bị tàn phá thuộc các tiểu khu 202, 205, 218 do UBND xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp quản lý./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn