Công coh ra diu 24/9, t’cooh Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đoọng năl, Thành phố xooc bhrợ pa dưr c’lâng  zêl lâng cha groong pr’luh Covid-19 lâng bhrợ pa dưr tr’mông tr’meh – pr’ăt tr’nơt coh đhr’năng “ c’xu t’mêê”.

Thành phố k’dâng đơc đươi dua c’lâng bh’rợ zêl lâng cha groong pr’luh lâng xay bhrợ apêê bh’rợ tr’mông tr’meh – pr’ăt tr’nơt ting cấp độ 2 ( ting Chỉ thị 19) tơợ 1/10 tươc 15/10/2021, xang n’năc vêy đơơng âng  đươi dua cấp độ 1 bêl pa choom đoọng bơơn xră bhrợ la lua. Đhr’năng dưr vaih căh liêm crêê lah t’piing lâng k’dâng đơc âng ngành y tế, năc ting ooy xay moon đhr’năng cr’pân, thành phố vêy xăl đươi dua đhr’năng zêl, cha groong pr’luh cr’ay coh cấp độ dal lâh, ting zr’lụ lâng liêm glăp lâng đhr’năng la lua. Năc đoọng bhrợ pa dưr tr’mông tr’meh – pr’ăt tr’nơt coh đhr’năng “c’xu t’mêê” lâng mă bơơn đợ cr’noọ xa nay âi xay moon,, thành phố t’đui đoong bhrợ đơơh bh’rợ tiêm vaccine cha groong Covid-19, k’dâng đơc x’ría c’xêê 9/2021 bơơn 95% cha năc lâh 18 c’moo bơơn tiêm vaccine 1 chu; x’ría c’xêê 10/2021 bơơn 100% cha năc lâh 18 c’moo bơơn tiêm vaccine 1 chu lâng tươc x’ría c’moo 2021, bơơn 100% cha năc lâh 18 c’moo tiêm zâp 2 chu vaccine./.

Đà Nẵng lên kịch bản phục hồi KT-XH trong trạng thái ‘bình thường mới’

Cũng trong sáng 24/9, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Thành phố đang lên kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế-xã hội trong trạng thái “bình thường mới”.

Thành phố dự kiến áp dụng biện pháp phòng, chống dịch và triển khai các hoạt động kinh tế-xã hội theo cấp độ 2 (theo Chỉ thị 19) từ 1/10 đến 15/10/2021, sau đó sẽ chuyển sang áp dụng cấp độ 1 khi hướng dẫn được ban hành chính thức. Trường hợp diễn biến dịch xấu hơn so với dự kiến của ngành y tế, tùy vào đánh giá mức độ nguy cơ, Thành phố sẽ chuyển sang áp dụng trạng thái phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn, theo từng khu vực và phù hợp với thực tiễn. Nhằm phục hồi kinh tế-xã hội trong trạng thái “bình thường mới” và đạt được những mục tiêu đã đề ra, Thành phố ưu tiên đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19, dự kiến cuối tháng 9/2021 đạt 95% người trên 18 tuổi được tiêm vaccine mũi 1; cuối tháng 10/2021, đạt 100% người trên 18 tuổi được tiêm vaccine mũi 1 và đến cuối năm 2021, đạt 100 % người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn