Cán bộ bhrợ têng bầu cử coh thành phố Đà Nẵng vêy đơơng thùng phiếu tươc p’loọng đong ngai xooc đoọng ăt la lay zêl lâng cha groong Covid-19. Nâu đoo năc muy coh bâc c’lâng xa nay ra văng đoọng ha bh’rợ bầu cử âng Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng coh pr’đơợ pr’luh cr’ay xooc dưr k’đhap.

Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng âi ra văng 4 c’lâng bh’rợ bầu cử. Năc đoo xơợng bhrợ bầu cử đhị muy zr’lụ t’moot phiếu muy đhị za zum; bhrợ đoọng ha pêê xooc đoọng ăt la lay coh đong; bhrợ têng đọong ha xooc đoọng ăt la lay đhị zr’lụ za zum, bệnh viện, cơ sở y tế xơợng bhrợ quyền bầu cử. C’lâng bh’rợ x’ría năc bhrợ têng bầu cử coh zr’lụ đoọng ăt la lay.

Cơnh lâng đha nuôr xooc đoọng ăt crool đhị đong, cán bộ bầu cử đơơng âng thùng phiếu đh’rưah lâng bha ar xră t’nooi ting pâh đại biểu, phiếu bầu cử… tươc đong ngai xooc xơợng bhrợ  đoọng ăt lalay. Thùng phiếu bơơn đơc coh zr’lụ đăn đong dha nuôr n’năc đoọng đha nuôr bhrợ têng quyền bầu cử đoọng k’đhơợng nhâm râu k’đươi zêl lâng cha groong pr’luh. Apêê vel đong ra văng zâp pr’đươi y tế, pa noor boop, đac rao têy, máy đăng puih chriêt a chăc a zân, máy za đêr bêl t’moot phiếu đhị apêê zr’lụ đoọng ăt la lay. Coh đhr’năng ma nưih pa bhrợ bầu cử đơơng thùng phiếu tươc đhị apêê đoọng ăt la lay năc choom pơng pr’nơng za đêr moh măt lâng xăl pr’nơng xang bêl luh đhị zr’lụ đoọng ăt la lay. Xooc, thành phố Đà Nẵng công bhrợ c’lâng xa nay ra pă 526 cha năc y tế đương goon đhị 526 đhị bầu cử, k’đhơợng nhâm quy định muy đhị bầu cử vêy hăt bhlâng muy cha năc y tế./.

Diễn tập đem thùng phiếu phụ đến phục vụ bỏ phiếu tại khu cách ly

Đà Nẵng đem thùng phiếu phụ tới cửa nhà người thực hiện cách ly

Cán bộ phục vụ bầu cử ở thành phố Đà Nẵng sẽ đem thùng phiếu phụ tới trước cửa nhà người đang thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19. Đây là một trong những phương án chuẩn bị cho công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng trong điều kiện dịch diễn biến hết sức phức tạp.

Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị 4 phương án bầu cử. Đó là thực hiện bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu cố định; Tổ chức cho người đang thực hiện cách ly tại nhà thực hiện quyền công dân; Tổ chức cho người đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế thực hiện quyền bầu cử. Phương án cuối cùng là tổ chức bầu cử trong khu vực cách ly y tế.

Đối với cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà, cán bộ bầu cử đưa thùng phiếu phụ cùng danh sách ứng cử viên, phiếu bầu cử… đến nhà người đang thực hiện cách ly. Hòm phiếu phụ được đặt ngoài khuôn viên nhà của cử tri đó để cử tri thực hiện quyền bầu cử đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Các địa phương chuẩn bị đủ trang phục bảo hộ y tế, khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, máy che giọt bắn khi tổ chức bỏ phiếu tại các khu cách ly. Trong trường hợp nhân viên phục vụ bầu cử đem thùng phiếu phụ đến các khu cách ly phải được mang mũ che giọt bắn và thay đổi mũ khi rời khỏi khu cách ly. Hiện, thành phố Đà Nẵng cũng lên phương án bố trí 526 nhân viên y tế trực tại 526 điểm bầu cử, bảo đảm quy định mỗi điểm bầu cử có ít nhất một nhân viên y tế./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn