Muy coh pazêng xa nay chr’năp bhlầng coh pr’họp g’luh tr’nơớp, Quốc hội khoá VX g’luh nâu nắc lêy cha mệêt c’lâng xa nay apêê bh’rợ âng k’tiếc k’ruung.

Lalăm đếêc, c’moo 2020, Quốc hội khoá 14 nắc ơy xay moon Nghị quyết đăh bh’rợ bhrợ têng vel bhươl t’mêê đăh pa dưr pr’ặt tr’mông zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding ca coong cr’chăl c’moo 2021-2030. Bh’rợ 10 c’moo bơơn bhrợ têng ting 2 cr’chăl tợơ 2021-2025 lâng 2026-2030.

Bh’rợ nâu bơơn xay bhrợ đanh mâng, đhanuôr bhrợ c’la, zập ngai ting năl, t’đui zooi apêê chr’val, vel bhươl k’đhap zr’năh; bhlêh lơi pazêng rau căh liêm pa bhlầng nắc cơnh lâng pr’loọng đong đha rựt, đhanuôr acoon coh đha rựt đha răh-zr’năh k’đhap./.

Đảm bảo chăm sóc và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Một trong những nội dung quan trọng nhất trong chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV lần này là rà soát chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trước đó, năm 2020, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chương trình 10 năm được thực hiện theo hai giai đoạn từ 2021 - 2025 và 2026 - 2030.

Chương trình phải được triển khai bền vững, dân chủ, công khai, minh bạch, ưu tiên hỗ trợ các xã, thôn, bản khó khăn; giải quyết những vấn đề bức xúc, bức xúc nhất đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

 (VOV4-Nhân Dân)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn