P’têêt cớ g’luh ch’mêêt lêy bh’rợ bầu cử đhị apêê tỉnh miền Trung, ha bu t’ngay 19/4, C’bhuh ch’mêêt lêy âng Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử K’tiêc k’ruung âng Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu củ K’tiêc k’ruung bhrợ bh’cộ c’bhuh vêy g’luh ch’mêêt lêy bh’rợ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV lâng đại biểu Hội đồng Nhân dân zâp câp đhị tỉnh Quảng Nam.

  Đhị Quảng Nam, đhị ch’mêêt lêy pay râu chăp đươi âng đha nuôr đhị ăt ma mông cơnh lâng 11 cha năc ting pâh đại biểu Quốc hội, bh’nơơn vêy 10 cha năc bơơn dha nuôr chăp đươi dal, 1 cha năc vêy apêê chăp đươi đhêêng 38,57%, căh zâp pr’đơợ đoọng xay moon hội nghị hiệp thương g’luh 3.

  Đhị Hội nghị hiệp thương g’luh 3, apêê đại biểu âi biểu quyết mr’cơnh xră bhrợ 10 cha năc zâp pr’đơợ ting pâh đại biểu Quốc hội khóa XV. Cơnh lâng apêê ting pâh HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026, bh’nơơn pay boop p’rá âng đha nuôr dhị ăt ma mông, bâc năc ma nưih ting pâh bơơn chăp đươi dal, coh đêêc vêy 1 cha năc zươc pâh bơơn đợ apêê chăp đươi n’dup 50%, căh zâp pr’đơợ đoọng xay moon đhị hội nghị hiệp thương g’luh 3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam âi bơơn đơp 5 đơn zươc gluh căh pâh đại biểu HĐND tỉnh tu căh zâp c’rơ, cr’chăl, pr’đơợ đoọng ting pâh đại biểu ha dang ta bầu. Hoọi nghị Hiệp thương g’luh 3 âi biểu quyết xay moon năc 91 cha năc ting pâh đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

  Đhị bêl bhrợ bhiệc lâng c’bhúh lêy cha mêết, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam k’đươi moon Hội đồng Bầu cử Quốc gia đoọng boọp p’rá lâng bhiệc bhrợ têng bầu cử đấh đhị 6 chr’val k’noong k’tiếc âng chr’hoong Nam Giang. Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam nắc ơy vêy bha ar pa tơ nhăn boọp p’rá đắh Hội đồng Bầu cử Quốc gua. Lấh mơ, đhị Công ty Thuỷ điện Xê Ka Man nắc công ty âng Việt Nam ắt cóh vel đông k’tiếc k’ruung pr’zợc Lào, đăn cửa khẩu Quốc tế Nam Giang vêy bấc đhanuôr âng Việt Nam xoọc bhrợ bhiệc, ooy đâu vêy đhanuôr chr’val La Dêê, chr’hoong k’coong ch’ngai Nam Giang. Đhị g’lúh bầu cử nhiệm kỳ l’lăm, đợ đhanuôr nâu bơơn t’moót phiếu bầu cử đh’rứah lâng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Dêê đhị t’moót phiếu Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang. Hân đhơ cơnh đêếc, xoọc đâu, tu bhrợ têng rơợng nhâm quy định zêl cha groong pr’lúh Covid-19 nắc đợ đhanuôr nâu cắh bơơn glúh đhị zr’lụ công ty nắc cắh choom lướt đhị zr’lụ t’moót phiếu đhị Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang. Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam k’đươi moon Hội đồng Bầu cử Quốc gua moon pa choom bh’rợ bhrợ têng bầu cử lâng đợ đhanuôr nâu.

  Crêê tước râu k’đươi moon âng tỉnh Quảng Nam đắh bhiệc đoọng bầu cử đấh 6 chr’val k’coong ch’ngai, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gua đoọng năl, k’noọ tước đâu Hội đồng bầu cử Quốc gia nắc vêy Nghị quyết zr’nưm lâng zâp tỉnh, thành phố vêy k’đươi moon bầu cử đấh lâng vêy moon pa choom liêm ghít. Lâng đợ đhanuôr Việt Nam bhrợ bhiệc đhị thuỷ điện ắt cóh k’tiếc k’ruung pr’zợc Lào, Đại tướng Tô Lâm đoọng năl nắc xay moon lâng Hội đồng Bầu cử Trung ương đoọng vêy c’lâng moon pa choom liêm ghít.

  Đại tướng Tô Lâm xay moon liêm dal bh’rợ ra văng bầu cử âng tỉnh Quảng Nam, n’jứah lêy pazưm bhrợ pa liêm râu boo đhí túh bhlong đợc lơi, n’jứah lêy đấh hân xay bhrợ bh’rợ bầu cử liêm crêê pr’lướt bh’rợ. Đại tướng Tô Lâm đoọng năl, đhr’năng pr’lúh cr’ay Covid-19 dzợ dưr váih bấc cơnh, k’đươi moon tỉnh Quảng Nam ra văng zâp c’lâng bh’rợ xay bhrợ bầu cử têêm ngăn. Tỉnh lêy t’bhlâng zele cha groong apêê mốp lết, têêm ngăn an ninh lâng zêl cha groong Covid-19 ooy cr’chăl dưr váih bầu cử, pazưm xay moon, k’đươi đhanuôr lướt bầu cử./.

Đại Tướng Tô Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại Quảng Nam

  Tiếp tục kiểm tra công tác bầu cử tại các tỉnh miền Trung, chiều ngày 19/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp tại tỉnh Quảng Nam.

        Tại Quảng Nam, qua tổ chức lấy tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 11 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, kết quả có 10 người ứng cử được cử tri tín nhiệm cao, 1 người ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm thấp, chỉ 38,57%, không đủ điều kiện để giới thiệu ra hội nghị hiệp thương lần 3.

        Tại Hội nghị hiệp thương lần 3, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Đối với ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021- 2026, kết quả lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú, đa số người ứng cử được tín nhiệm cao, trong đó có 1 người tự ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm thấp dưới 50%, không đủ điều kiện để giới thiệu ra hội nghị hiệp thương lần 3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã nhận được 5 đơn xin thôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vì lý do không đảm bảo sức khỏe, thời gian, điều kiện để tham gia đại biểu nếu được bầu. Hội nghị Hiệp thương lần 3 đã biểu quyết thống nhất danh sách chính thức 91 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

        Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam kiến nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho ý kiến đối với việc tổ chức bầu cử sớm tại 6 xã biên giới thuộc huyện Nam Giang. Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam đã có tờ trình xin ý kiến Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ngoài ra, tại Công ty Thủy điện Xê Ka Man là công ty của Việt Nam đóng trên địa phận nước bạn Lào, gần cửa khẩu Quốc tế Nam Giang có rất nhiều công dân của Việt Nam đang làm việc, trong đó có công dân xã La Dêê, huyện miền núi Nam Giang. Trong lần bầu cử nhiệm kỳ trước, số công dân này được bỏ phiếu bầu cử cùng với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng La Dêê tại điểm bỏ phiếu Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Tuy nhiên, hiện nay, vì thực hiện nghiêm qui định phòng chống dịch Covid-19 nên số công dân này không được ra khỏi khu vực công ty nên không thể đến khu vực bỏ phiếu tại Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang. Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn công tác tổ chức bầu cử đối với số công dân này.

  Liên quan kiến nghị của tỉnh Quảng Nam về việc cho bầu cử sớm 6 xã miền núi, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, sắp tới Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ có Nghị quyết chung đối với các tỉnh, thành phố có đề xuất bầu cử sớm và có hướng dẫn cụ thể. Đối với số công nhân Việt Nam làm việc tại công trình thủy điện đóng tại nước bạn Lào, Đại tướng Tô Lâm cho biết sẽ báo cáo với Hội đồng Bầu cử Trung ương để có hướng dẫn cụ thể.

        Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Quảng Nam, vừa tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, vừa khẩn trương triển khai công tác bầu cử đúng tiến độ, qui trình. Đại tướng Tô Lâm cho rằng, diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, đề nghị tỉnh Quảng Nam chuẩn bị các phương án triển khai bầu cử đảm bảo an toàn. Tỉnh cần tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn và phòng chóng dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra bầu cử; tập trung tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn