T’ngay 19/4, Đại p’rá Việt Nam pazưm lâng Viện Huyết học-Truyền a’ham Trung ương bhrợ têng xa nay bh’rợ đoọng a’ham tình nguyện c’moo 2021. Xa nay bh’rợ bơơn bhrợ têng đoọng ha cán bộ, công chức, viên chức lâng manứih pa bhrợ âng zâp đơn vị zr’lụ Hà Nội pấh lêy đoọng a’ham lâng cr’liêng xa nay “P’têết pazưm da dưl-p’têết pazưm pr’ắt tr’mung”.

  “Mưy tr’dzật a’ham lêy đoọng - Mưy pr’ắt tr’mung ặt cớ”, xa nay bh’rợ đoọng a’ham tình nguyện nắc dưr váih bh’rợ zâp c’moo âng Đài p’rá Việt Nam lấh 10 c’moo hanua. Ooy xa nay bh’rợ đoọng a’ham, Đại p’rá Việt Nam rơơm kiêng chrooi pa xoọng bhrợ pa liêm đhr’năng đha bhứch a’ham âng zâp ngân hàng a’ham xoọc đâu, lâng t’đang k’đươi râu tr’pác, tinh thần liêm chr’nắp âng zâp cán bộ, công nhân viên lâng zâp bh’rợ thiện nguyện. K’noọ đợc, bh’rợ đoọng a’ham tình nguyện âng Đài p’rá Việt Nam nắc bơơn lêy pay 350 đơn vị a’ham ooy 3 g’lúh lêy pay t’ngay 19, 26 lâng 29/4/2021./.

Đài Tiếng nói Việt Nam hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện

  Ngày 19/4, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2021. Chương trình được tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị khu vực Hà Nội tham gia hiến máu với thông điệp “Kết nối trái tim – Kết nối cuộc sống”.

  “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, chương trình hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường niên của Đài Tiếng nói Việt Nam hơn 10 năm qua. Thông qua chương trình hiến máu, Đài TNVN mong muốn góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng của các ngân hàng máu hiện nay, đồng thời kêu gọi sự sẻ chia, tinh thần nhân văn cao đẹp của mỗi cán bộ, công nhân viên với các hoạt động thiện nguyện. Dự kiến, chương trình Hiến máu tình nguyện của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ nhận được hơn 350 đơn vị máu trong 3 đợt hiến được tổ chức vào ngày 19, 26 và 29/04/2021./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn