Đơơng xa nay ooy pr’ặt đoàn kết zập k’bhuh acoon coh, zooi apêê vel đong da ding ca coong zư lêy lâng pa dưr văn hoá vel đong pa têệt lâng pa dưr du lịch, Liên hoan chr’va chiing goong ta bhrợ têng đhị chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, k’rong bấc k’nặ 1.000 nghệ nhân, lâng bấc bh’rợ chr’năp pr’hay pa căh ooy lịch sử, văn hoá chr’năp liêm âng đhanuôr zập k’bhuh acoon coh lâng bh’nơơn pr’đươi âng đhanuôr Cơ Tu, Giẻ Triêng zr’lụ ca coong dal Quảng Nam.

Tâm goong n’toong chiing đhị tơợp bhrợ bhiệc bhan

Đh’rưah tâm goong n’toong chiing

Pa căh bhiệc bhan Cha Pr’zum âng ma nuyh Cơ Tu đhị chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Bh’rợ k’nooch t’pâh bấc t’mooi pâh lêy

Apêê nghệ nhân xọoc cooch bọoc

T’mooi pâh lêy nghệ thuật taanh a din âng ma nuyh Cơ Tu

N’đooh a dooh chr’năp liêm âng ma nuyh Cơ Tu

Bhiệc bhan t’pâh bấc t’mooi tơợ ch’ngai đăn.

Long Phi/ VOV miền Trung

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn