P'cắh cóh t'ngay: 17/5/2022

Crêê moot ooy bh’rợ vă zên lêt xa nay, bâc ngai crêê moot ooy p’đhiêr nợ nần, ta luôn crêê apêê tươc laach c’pân, vay z’năh. Đhr’năng la lua đhị tỉnh Quảng Nam.

Cr’ay bhih pr’đôm têy dzung boop xooc vêy c’lâng dưr bâc đhị zr’lụ miền Trung lâng apêê tỉnh n’đăh Nam. Bhrợ ng’cơnh đoọng bơơn năl lâng zêl, cha groong cr’ay đoọng g’đach râu dưr ngân? Ngai k’rang tươc cr’liêng xa nay n’nâu năc đương xơợng c’năt t’ruih “ Ma nưih pa dưah đh’reh cr’ay âng bhươl cr’noon”.

C’năt t’ruih “ Đha dhâm c’mâr tơơp bhrợ cha” coh x’ría t’ruih xay truih lâng đha nuôr ooy đha đhâm Pa Cô tơơp bhrợ cha liêm choom đươi vêy choh bêêt coh chr’hoong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn