P'cắh cóh t'ngay: 23/7/2021

Ra diu t’ngay 23/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ k’đhơợng xay pr’họp lâng pazêng đơn vị, bộ ngành crêê tươc đoọng ch’mêệt lêy bh’rợ, xay moon, pa chô kinh nghiệm ooy bh’rợ xay bhrợ pr’họp g’luh 4 xang t’ngay bhrợ bhiệc coh tr’nơớp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mr’cơnh cr’noọ xa nay, Quốc hội căh bhrợ têng muy Nghị quyết la lay ooy bh’rợ zâl cha groong pr’luh Covid-19 năc xay moon Quốc hội p’xoọng xa nay bh’rợ pr’họp g’luh tr’nơơp ooy xa nay n’nâu. Chính phủ năc bhrợ têng Tờ trình, cơ quan âng Quốc hội năc ch’mêệt lêy đoọng Quốc hội lêy, prá xay lâng đoọng xa nay n’nâu ooy Nghị quyết zazum âng pr’họp g’luh tr’nơớp, biểu quyết prá xay xang coh x’rịa pr’họp.

Coh đêêc, Chủ tịch Quốc hội ta đang moon Tờ trình âng Chính phủ ooy báo cáo thẩm tra âng Uỷ ban Xã hội năc t’bhlâng bhr’lậ râu zr’năh k’đhap ooy pháp lý coh bh’rợ zâl cha groong pr’luh Covid-19 coh xoọc đâu, bhrợ t’vaih râu đơơh loon đoọng ha Chính phủ coh bh’rợ k’đhơợng xay, coh đêêc bh’rợ xay bhrợ đơc đoọng zâl cha groong đợ bh’rợ tr’nêng vêy cơnh u vaih vêy cơnh k’đhap lâh mơ. Vêy đợ bh’rợ ng’pa xiêr cr’chăl xay bhrợ, xay bhrợ ting cơnh xa nay bh’rợ la lay, vêy cơnh cậ năc vêy bh’rợ căh ơy vêy ta xay moon coh luật, ha dang dưr vaih năc đoọng Chính phủ đơơh loon bhrợ bhr’lậ. Tơợ đêêc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ pazao đoọng ooy pazêng cơ quan âng Quốc hội lâng Chính phủ pazum đh’rưah nhâm mâng, liêm choom pazêng xa nay đoọng p’căh ooy Quốc hội./.

Bổ sung nội dung phòng, chống dịch covid-19 vào Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15

Sáng ngày (23/7), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với các đơn vị, bộ ngành liên quan nhằm rà soát các công việc, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp sau 4 ngày làm việc đầu tiên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất, Quốc hội sẽ không ban hành một Nghị quyết riêng về phòng, chống dịch Covid - 19 nhưng sẽ báo cáo Quốc hội bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất về nội dung này. Chính phủ sẽ xây dựng Tờ trình, cơ quan của Quốc hội tiến hành thẩm tra để Quốc hội xem xét, thảo luận và đưa nội dung này vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ Nhất, biểu quyết thông qua vào cuối kỳ họp.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội cần tập trung xử lý những vướng mắc về mặt pháp lý trong phòng, chống dịch Covid – 19 hiện nay, tạo sự chủ động, linh hoạt cho Chính phủ trong điều hành, kể cả dự phòng các tình huống phát sinh có thể phức tạp hơn. Có những việc được rút ngắn thời gian xử lý, giải quyết theo quy trình đặc biệt, thậm chí với những việc chưa được quy định trong luật nhưng nếu phát sinh thì cho phép Chính phủ chủ động xử lý. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giao các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ phối hợp chặt chẽ, bàn chi tiết, kỹ lưỡng các nội dung để trình Quốc hội./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn