Ngày 13/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử k’tiêc k’ruung dh’rưah lâng c’bhuh ch’mêêt lêy âng Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử K’tiêc k’ruung ch’mêêt lêy bh’rợ ra văng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15, Đại biểu Hội đồng nhân dân zâp câp nhiệm kỳ 2021-2026 đhị chr’val Kiến Thiết lâng chr’hoong Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Đhị bh’rợ ch’mêêt lêy lâng xơợng xay truih âng bh’cộ chr’val Kiến Thiết lâng chr’hoong Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử k’tiêc k’ruung xay moon dal bh’rợ ra văng bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân zâp câp âng vel đong crêê t’ngay c’xêê, k’đhơợng chất lượng. Hội đồng bầu cử zâp câp đh’rưah lâng MTTQ ch’mêêt lêy pr’đơợ pa choom đọong âng Trung ương âi xră bhrợ apêê bha ar x’ră k’đhơợng xay, bhrợ têng apêê Hội nghị Hiệp thương g’luh 1, 2 liêm choom lâng bh’rợ ra văng Hiệp thương g’luh 3 crêê t’ngay c’xêê ta xay moon.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử k’tiêc k’ruung k’đươi, Ban K’đhơợng xay bầu cử chr’hoong, chr’val năc t’bhlâng k’đhơợng xay xa nay n’nâu tươc ting cán bộ, đảng viên lâng đha nuôr. Xay moon tơợ đâu tươc t’ngay bầu cử cr’chăl căh mơ đanh dzợ, c’bhuh bh’rợ dzợ bâc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ k’đươi, Hội đồng bầu cử zâp câp lâng Mặt trận Tổ quốc năc choom pa zum liêm ghit đoọng xơợng bhrợ liêm bh’rợ âng đay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ p’ghit, đhr’năng pr’luh cr’ay Covid-18 coh prang bha lang k’tiêc dzợ k’đhap. K’tiêc k’ruung hêê công xooc k’rong bhrợ zêl lâng cha groong pr’luh. Hội đồng Bầu cử k’tiêc k’ruung vêy đơơh xră pa gluh c’lâng bh’rợ bầu cử ha dang pr’luh cr’ay Covid-19 ta bhrợ k’đhap cơnh lâng la lay mơ đoọng pa choom ha pêê vel đong./.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Việc chuẩn bị bầu cử phải thực hiện khoa học, thuận tiện cho cử tri

Ngày 13/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cùng đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Kiến Thiết và huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng.

Qua công tác kiểm tra, giám sát và nghe báo cáo của lãnh đạo xã Kiến Thiết và huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp của địa phương đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Hội đồng bầu cử các cấp cùng Mặt trận Tổ quốc dựa trên căn cứ hướng dẫn của Trung ương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức các Hội nghị Hiệp thương vòng 1, 2 thành công và công tác chuẩn bị Hiệp thương vòng 3 đúng tiến độ đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia yêu cầu, Ban chỉ đạo bầu cử huyện, xã tiếp tục quán triệt tinh thần này đến từng cán bộ, đảng viên và cử tri. Xác định từ nay đến ngày bầu cử thời gian còn lại rất ít, khối lượng công việc còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Hội đồng bầu cử các cấp và Mặt trật tổ quốc phải phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới hiện còn rất phức tạp. Nước ta vẫn đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ sớm ban hành kịch bản tổ chức bầu cử nếu dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp với các mức độ khác nhau để hướng dẫn cho các địa phương./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn