Ha bu nua (19/4), đhị Đong Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ âi bhrợ bhiêc lâng Ban Công tác đại biểu.

  Đhị g’luh bhrợ bhiêc, t’cooh Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu xay moon muy bơr râu k’đươi moon pa ghit, coh đêêc, k’đươi Đảng đoàn Quốc hội k’đhơợng xay bhrợ pa dưr t’bhlâng tr’xăl t’mêê, ha dưr dal chất lượng bh’rợ âng Quốc hội coh nhiệm kỳ khóa XV; t’bhlâng ch’mêêt lêy, xay bhrợ bh’rợ xơợng bhrợ chức năng, bh’rợ âng apêê cơ quan âng Quốc hội, cơ quan âng Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đoọng t’bhlâng ha lỵ lêy, bhrợ bhr’lậ đoọng liêm glăp lâng cr’noọ xa nay la lua…

  Xang bêl xơợng apêê k’đươi moon, xay moon, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xay moon pa bhlâng dal bh’rợ âng Ban Công tác đại biểu cr’chăl ha nua, pa bhlâng năc bh’rợ bhrợ têng bh’rợ ra pă ma nưih pa bhrợ apêê cơ quan Nhà nước đhị pr’hop g’luh 11, Quốc hội Khóa 14 pa bhlâng liêm choom lâng ra văng bhrợ têng bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 15, zooi Hội đồng Bầu cử k’tiêc k’ruung pa choom đoọng  bh’rợ bầu cử đhị biểu Hội đồng nhân dân zâp câp nhiệm kỳ 2021-2026.

  Chủ tịch Quốc hội k’đươi  Ban choom k’rong bhrợ bh’rợ ra văng  bhrợ têng bầu cử, đơơh k’rong bh’nơơn hội nghị hiệp thương g’luh 3 đhị apêê vel đong đoọng xay truih Hội đồng Bầu cử k’tiêc k’ruung. Xang n’năc, ra văng bh’rợ pa căh Quốc hội ha lỵ lêy, xay moon chr’năp âng đại biểu âng ma nưih crêê đại biểu Quốc hội, ra văng ra pă ma nưih pa bhrợ đhị Pr’hop g’luh tr’nơơp, Quốc hội Khóa 15 lâng tập huấn đại biểu Quốc hội crêê moot g’luh tr’nơơp đoọng đơơh bơơn năl bh’rợ âng Quốc hội. Pa chăp ch’mêêt lêy, pa căh ooy cấp vêy thẩm quyền, Đàng đoàn Quốc hội ooy bh’rợ ra pă apêê ngai đại biểu Quốc hội khóa 14 căh dzợ crêê moot cớ n’đhang công dzợ zâp c’moo pa bhrợ; ting pâh xay moon đoọng ra pă apêê đại biểu Quốc hội moot apêê chức danh chuyên trách đhị apêê cơ quan âng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội… Chủ tịch Quốc hội moon ghit, nâu đoo zêng năc bh’rợ chr’năp lâng choom k’rong dal bhlâng./.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Công tác đại biểu

  Chiều qua (19/4), tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Công tác đại biểu. 

  Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu nêu một số đề nghị cụ thể, trong đó, đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo xây dựng định hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ Khóa XV; tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội để tiếp tục xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế…

  Sau khi nghe các đề xuất, kiến nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao hoạt động của Ban Công tác đại biểu thời gian qua, nhất là việc phục vụ công tác kiện toàn nhân sự các cơ quan Nhà nước tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa 14 rất thành công và chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 15, giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia hướng dẫn công tác tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

  Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ban cần tập trung cao độ việc chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử, sớm tổng hợp kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại các địa phương để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau đó là chuẩn bị việc trình Quốc hội xem xét, công nhận tư cách đại biểu của người trúng cử đại biểu Quốc hội, chuẩn bị công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa 15 và tập huấn đại biểu Quốc hội trúng cử lần đầu để có thể bắt nhịp được ngay với hoạt động của Quốc hội. Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền, Đảng đoàn Quốc hội về việc bố trí các trường hợp đại biểu Quốc hội Khóa 14 không tái cử nhưng vẫn còn tuổi công tác; tham mưu đề xuất để bố trí các đại biểu Quốc hội vào các chức danh hoạt động chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội… Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây đều là các nhiệm vụ quan trọng và phải tập trung cao độ./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn