T’ngay 13/5, đhị Hội trường Thống nhất, thành phố HCM, Chủ tịch k’tiếc k’ruung Nguyễn Xuân Phúc lưm k’bhuh đại biểu  bh’cộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam âng Hoà thượng Thich Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự bhrợ bh’cộ lâng apêê coh Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Pa căh mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, Phật tử prang k’tiếc k’ruung, Hoà thượng Thich Thiện Nhơn đoọng năl, coh 40 c’moo bhrợ t’vaih, giáo hội Phật giáo Việt Nam ơy ha dưr zập đăh. Bh’rợ âng Phật giáo bơơn ha dưr liêm, tăng ni, phật tử đoàn kết, muy loom pa dưr k’bhuh đoàn kết coh đhanuôr, coh tôn giáo lâng bơơn zập lang đhanuôr tơợ thành thị tước vel bhươl, ca noong k’tiếc, hải đảo ting bhrợ têng. Apêê bh’rợ liêm loom nắc muy coh pazêng chr’năp  bha lầng âng tổ chức tôn giao nâu lâng k’ra bhầu tỷ đồng zên bơơn chroi k’rong, zooi đoọng coh bấc c’moo hay, chroi  k’rong đh’rưah lâng Đảng Nhà nước k’rang lêy tước ma nuyh vêy c’rơ g’lếêh lâng k’tiếc k’ruung cung cơnh apêê đhanuôr đha rựt. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cung ting pâh ooy bh’rợ choh 1 tỷ t’nơơm n’loong t’viêng; t’bhlầng bh’rợ zêl, cha groong Covì-19, chroi k’rong k’ha riêng tỷ đồng đoọng đh’rưah lâng prang k’tiếc k’ruung zêl, cha groong pr’luh cr’ay. C’moo đâu, tăng ni, phật tử Việt Nam hơnh deh Đại lễ Phật Đản 2021 coh đhr’năng đoọng đhanuôr ặt pa tuông jưah tệêm ngăn zêl cha groong pr’luh cr’ay, jưah đơơng chô apêê chr’năp tinh thần đoọng ha đhanuôr, t’vaih cr’noọ pr’chăp bhui har coh a cọ a bục, pa zay ha dưr z’lâh k’đhap zr’năh coh pr’ặt tr’mông lâng pa zưm têy pa dưr k’tiếc k’ruung.

Chủ tịch k’tiếc k’ruung Nguyễn Xuân Phúc moon ghit, pazêng chroi k’rong chr’năp bhlầng âng Giáo hội Phật giáo Việt Nam coh bấc đăh căh muy rau pa căh đoọng ha c’rơ pa tệêt g’bọ bhlưa Phật giáo lâng k’tiếc k’ruung hêê nắc dzợ pa căh rau chr’năp liêm âng đạo lâng lang ma nuyh, bhlưa Giáo hội lâng k’tiếc k’ruung, bhlưa Việt Nam lâng bha lang k’tiếc. Bêl đâu, Chủ tịch k’tiếc k’ruung Nguyễn Xuân Phúc rơơm Giáo hội bhrợ têng liêm choom apêê bh’rợ chr’năp k’nặ tước đâu, cơnh hơnh déh 40 c’moo t’ngay bhrợ t’vaih Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2021); bhrợ têng Đại hội Phật giáo zập cấp t’hước tước Đại hội đại biểu Phật giáo prang k’tiếc k’ruung g’luh 9 (2022-2027).

Chủ tịch nước: Phật giáo luôn có vai trò quan trọng trong việc “Hộ quốc, an dân”

Ngày 13/5, tại Hội trường Thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự dẫn đầu và các thành viên trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, Phật tử cả nước, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, trong 40 năm thành lập, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát triển về mọi mặt. Hoạt động Phật sự được tăng cường, tăng ni, Phật tử luôn đoàn kết, hòa hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo và được đông đảo các tầng lớp nhân dân từ thành thị đến biên giới, hải đảo đồng tình ủng hộ. Công tác từ thiện xã hội là một trong những trọng tâm của tổ chức tôn giáo này với hàng ngàn tỷ đồng được quyên góp, ủng hộ trong nhiều năm qua, góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho người có công và quan tâm đến người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng tham gia tích cực vào phong trào trồng 1 tỷ cây xanh; đẩy mạnh phòng, chống COVID-19, quyên góp hàng trăm tỷ đồng cho cùng cả nước chống dịch. Năm nay, tăng ni, Phật tử Việt Nam kính mừng Đại lễ Phật Đản 2021 trong tinh thần giãn cách để vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh đồng thời vẫn đem lại các giá trị tinh thần cho cộng đồng, tạo tâm lý lạc quan, phấn đấu vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống và chung tay phát triển đất nước. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phức khẳng định, những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên nhiều lĩnh vực xã hội không chỉ là minh chứng sống động cho sự gắn bó giữa Phật giáo và dân tộc mà còn thể hiện sinh động sự gắn bó giữa đạo với đời, giữa Giáo hội với đất nước, giữa Việt Nam và thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Giáo hội tổ chức thành công tốt đẹp các sự kiện quan trọng sắp đến, như kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 - 07/11/2021); tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 (2022 - 2027)./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn