A Lăng Lợi lâng Hôih Nhàn nhăn chào đhanuôr lâng pr’zơc!

Nâu cơy đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng xa nay chr’năp pr’hay vêy ta pa xul coh t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu- thứ 6 t’ngay 9/4.

# Tỉnh Quảng Nam bhrợ ha rập pazêng hầm bhrợ vàng lất xa nay đoọng nhâm mâng râu têêm ngăn, pa liêm pa crêê môi trường đhị zr’lụ.

# Tỉnh Quảng Ngãi vêy pleng k’tiêc t’đui đoọng vêy bâc râu liêm choom ha du lịch tơợ da ding k’coong tươc ooy zr’lụ biển. Đoọng pa dưr ngành du lịch xang cr’chăl pr’luh cr’ăy Covid-19 đanh đươnh lâng đhí boo, tuh bhlong coh cr’chăl ahay, tỉnh Quảng Ngãi xoọc t’bhlâng bhrợ têng bâc pr’đươi bh’rợ pa dưr du lịch, coh đêêc t’bhlâng pa dưr du lịch biển đảo. Xa nay n’nâu năc vêy ta xay truih coh c’nặt t’ruih: Chêêc lêy râu liêm pr’hay coh zập đhị.

# C’nặt t’ruih: Bhui har ăt mamông coh tuần n’nâu, xay truih ooy Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng, đại biểu Quốc hội khoá 10, 11, 12 ta luôn lứch a đay xay truih pazêng cr’noọ cr’niêng âng đhanuôr đhị pazêng hân noo đại hội.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn