A viết Sĩ lâng Vơ nich Oang nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc! Đhanuôr lâng pr’zợc nắc đương xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

           Nâu kêi nắc pazêng xa nay chr’năp bhlầng coh t’ruih t’ngay đâu thứ 7 t’ngay 25/9/2021

          # Ặt đhị vel căh vêy sóng điện thoại, căh vêy mạng internet, 2 a đhi noo ma nuyh Vân Kiều ặt đhị vel Bạch Đàn, chr’val Lâm Thuỷ, chr’hoong Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình ta pr’zước đấc ooy bôl bha đưn bhrợ pớ t’pâh vêy sóng 3G đọong học trực tuyến.

          # Pa liêm hạ tầng giao thông chroi k’rong pa dưr kinh tế zr’lụ đhanuôr acoon coh nắc đoo xa nay bơơn xay moon đhị c’nặt t’ruih “Quyền âng coon ma nuyh” t’ngay đâu.

          # C’nặt t’ruih “Văn hoá đhi noo hêê acoon coh”  azi xay moon đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc bh’rợ zư lêy chr’năp liêm âng xa nập acoon coh Cao Lan đhị tỉnh Quảng Ninh.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn