Bhrợ têng: BTV Kim Thu

  # P’răng puyh đanh đươnh bhrợ k’ha riêng pr’loọng đong đhanuôr đhị chr’hoong da ding k’coong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam ta bhúch đác đươi.

# C’nặt t’ruih: Quyền acoon manuyh vêy bha ar xrặ xay truih ooy quyền bơơn xay moon acoon coh, xăl a chăc, xăl tô âng đhanuôr Việt Nam, coh đêêc vêy đhanuôr acoon coh.

# Lâng bh’rợ zêệ bhrợ bâc cơnh, lệê a ọc hor coh n’coo, lêệ a ọc uh âng đhanuôr Ê Đê đhị tỉnh Đắk Lắk t’mêê bơơn ăt coh t’nooi 100 đha năh a yêm pa bhlâng âng Việt Nam c’moo 2020- 2021. C’nặt t’ruih Văn hoá đhi noo hêê acoon coh bêl đâu, vêy bha ar xrặ xay truih ooy đha năh n’nâu.

Đhanuôr lâng pr’zơc đương ta mêệng xơợng!

 

Chanup: Internet

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn