# A Viết Sĩ lâng Vơ Ních Oang nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc.

Đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam.

# T’ruíh bêl đâu thứ 7, t’ngay 15/5 vêy đợ cr’liêng xa nay pr’hay chr’nắp cơnh đâu:

(Nhạc)

# Tỉnh Quảng Nam nắc ơy ra văng đoọng ha t’ngay bầu cử đấh đhị 6 chr’val k’noong k’tiếc chr’hoong Nam Giang t’ngay Chủ nhật, 16/5.

# Zâp vel đông pa dưr k’rơ bh’rợ xay moon ooy g’lúh bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 lâng HĐND zâp cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đhị zâp zr’lụ đhanuôr acoon cóh.

# Râu liêm chr’nắp ooy j’niêng cr’bưn Chọ têy âng đhanuôr Khmer cóh zr’lụ ĐBSCL.

(Nhạc)

# Tr’nơợp t’ruíh, đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng xa nay tin. Xa nay tin nắc vêy đợ cr’liêng xa nay pr’hay cơnh đâu:

(Tin)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn