Tỉnh Quảng Nam bhrợ têng bâc bh’rợ k’rang Tết đoọng ha manuyh đharựt, đhanuôr acoon coh đhị pazêng chr’hoong da ding k’coong.

Hân đhơ ơy vêy ta moon pa rơợt năc pazêng đhr’năng n’leh vaih căh lâh ng’lum coh pazêng cr’chăl đăn đâu năc n’leh hạch dưr vaih bâc lâh mơ xang bêl tiêm t’niêm 3 vắc xin zâl Covid-19 bhrợ ha bâc ngai k’rang k’pân. C’nặt t’ruih: Manuyh pa dưah đh’reh cr’ăy coh bhươl cr’noon năc xay truih tươc ooy đhanuôr lâng pr’zơc đhr’năng n’leh vaih lâng muy bơr râu xa nay bh’rợ chr’năp bêl crêê n’leh hạch xang bêl tiêm t’niêm 3.

C’nặt t’ruih: Ta đhâm c’mor tu pr’ăt tr’mông bhươl cr’noon, đhanuôr lâng pr’zơc đh’rưah lâng apêê pr’zơc năc lâng PV Đài P’rá Việt Nam chêêc n’năl ooy xa nay bh’rợ âng apêê pr’zơc kiêng zư lêy nghệ thuật chèo coh pr’ăt tr’mông cơnh t’mêê n’nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn