A Lăng Lợi lâng A Viết Sĩ nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc. Đhanuôr lâng pr’zợc đh’rứah xơợng t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu thứ 4, t’ngay 28/7/2021 lâng đợ cr’liêng xa nay bhlâng cơnh đâu:

# Chó crâng cắh mưy c’lâng lêy chô pa dưr pa xớc nhâm mâng, zư lêy môi trường nắc dzợ mưy ooy đợ bh’rợ pa dưr zên pa chô, bhrợ đoọng bhiệc bhrợ ha đhanuôr. La lua lêy đhị zâp chr’hoong k’coong ch’ngai âng tỉnh Quảng Nam.

# Ôộm cha liêm zâp lâng crêê cơnh ooy đợ t’ngay pr’lúh Covid-19 dưr váih zr’nắh k’đhạp cơnh xoọc đâu nắc bhiệc liêm choom đoọng pa dưr c’rơ ha chặc a’rang. Ooy t’ruíh Manứih pa dứah đh’réh cr’ay cóh bhươl cr’noon bêl đâu, nghệ nhân ch’na đh’nắh Hồ Đắc Thiếu Anh xay moon mưy râu pr’ôộm buôn câl, buôn bhrợ, nắc bhlăng xi, chanh, a’hự lâng đác a’mát. Đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng.

# T’ruíh Đha đhâm c’moor tu pr’ắt tr’mung đhanuôr đhị pr’lứch t’ruíh, nắc xay moon râu bhrợ t’bhlâng âng đha đhâm manứih Vân Kiều cóh vel Hoong Mới, chr’val Hướng Linh, chr’hoong k’coong ch’ngai Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, zi lấh khuých goo, ắt ma mung liêm chr’nắp đoọng ha pr’loọng đông lâng xã hội.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn