A viết Sĩ lâng A Lăng Lợi bhui har đh’rưah lâng đhanuôr, pr’zơc đương t’mêệng xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

Đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng đợ xa nay pa ghit coh t’ruih bêl đâu thứ 4 t’ngay 11/5/2022.

# Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ơy pa zưm boóp p’rá lâng pazêng k’đươi moon âng tỉnh Quảng Nam đhị bêl pa bhrợ moọt x’rịa c’xêê 3 t’mêê đâu đoọng bhlêh lơi apêê bh’rợ k’đhap coh cơ chế, chính sách.

# Pleng p’răng puih, bấc rau cr’ay dưr vaih, pa bhlầng nắc cr’ay buôn trơơi bọo. Tu cơnh đêêc nắc lêy bhrợ n’hau đoọng cha groong cr’ay hân noo p’răng puih liêm choom?. Đhanuôr lâng pr’zơc đh’rưah chêêc n’năl ooy c’nặt t’ruih: Manuyh pa dưah đh’reh cr’ăy coh bhươl cr’noon bêl đâu.

# C’nặt t’ruih: “Ta đhâm c’mor tu pr’ăt tr’mông bhươl cr’noon” vêy bha ar xrặ xay truih bh’nơơn “điện ang c’lâng vel bhươl” âng đoàn viên, đha đhâm c’mor tỉnh Yên Bái.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn