Đh’rưah lâng bh’rợ xay bhrợ liêm choom chính sách zazum, bâc vel đong coh tỉnh Quảng Nam vêy đợ bh’rợ liêm choom coh bh’rợ t’bil lơi đoọng zir xrăh, zooi đoọng zên vặ t’đui đoọng, m’ma chr’noh chr’bêệt, pa choom kỹ thuật… zooi bâc pr’loọng đong chính sách, manuyh vêy g’lêêh c’rơ lâng Cách mạng vêy pr’ăt tr’mông ting t’ngay liêm crêê lậh mơ. Hay k’noọ 74 c’moo t’ngay Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2021), phóng viên t’ruih vêy bha ar xrặ xay truih: Da ding k’coong Quảng Nam xay bhrợ liêm choom bh’rợ đền ơn đáp nghĩa.

Liêm choom tơợ bh’rợ băn ađhi coh x’rang lái âng đhanuôr da ding k’coong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị công vêy azi xay p’căh tươc ooy đhanuôr lâng pr’zơc coh c’nặt t’ruih: Xay moon h’cơnh choom bhrợ cha bêl đâu.

Xa nay ooy amoó H’Yar Bbuôr, coh chr’hoong Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk t’bhlâng tơợp bhrợ cha lâng bh’rợ taanh n’đooh a dooh lâng ih xa nâp ty đanh âng acoon coh năc xa nay coh c’nặt t’ruih: Xa nay ađhi amoó hêê coh tuần n’nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn