Đợ zên vă cơnh lâng lãi suất t’đui đoọng âi zooi đha nuôr chr’hoong da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế pa dưr dưr tr’mông tr’meh, ha dưr dal râu pa chô.

C’năt t’ruih “ P’rá xa nay âng a dhi a moó” tuần n’nâu xay truih lâng đha nuôr pr’zơc võ sĩ tr’nơơp pa lưih HCV ha thể thao Việt Nam đhị SEAGAMES 31.

Pr’đhang bh’rợ choh prí n’oong đơơng chô yêm têêm, zooi đha nuôr da ding ca coong Đông Giang z’lâh đha rưt nhâm mâng vêy bơơn xay truih lâng đha nuôr coh c’năt t’ruih “ Xay moon ng’cơnh choom bhrợ cha” coh x’ría t’ruih. Đha nuôr lâng pr’zơc đh’rưah xơợng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn