Trách nhiệm âng c’la crâng lâng Ban k’đhơợng zư lêy crâng g’mrâng zr’lụ k’ruung Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, đắh bhiệc k’đhơợng zư, lêy cha mêết cắh liêm crêê, đoọng apêê bhrợ n’loong mốp lết âng đơơng lấh 100 tơơm n’loong cóh zr’lụ.

Đhanuôr bhrợ têng cha choom manứih Cơ Tu-A Lăng Bi, cóh chr’val Jơ Ngây, chr’hoong k’coong ch’ngai Đông Giang, tỉnh Quảng Nam tơợ bhiệc chóh prí lâng băn a’ọc. Cr’liêng xa nay nâu bơơn xay moon ooy t’ruíh Xay moon cơnh choom bhrợ cha bêl đâu.

T’ruíh “P’rá xa nay ađhi amoó hêê” xay moon lâng apêê ađhi amoó, đhanuôr pr’zợc đắh bhiệc taanh n’đoóh a’doóh acoon cóh Mường âng p’căn Phạm Thị Bảo cóh tỉnh Thanh Hoá. Lâng đợ râu t’bhlâng cắh ha mơ đhêy, p’căn Phạm Thị Bảo nắc ơy chrooi pa xoọng zư lêy chr’nắp văn hoá acoon cóh Mường, lâng bhrợ pa dưr thu nhập đoọng ha bấc apêê pa bhrợ cóh zr’lụ.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn