Nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc! Rơơm kiêng đha nuôr lâng pr’zơc t’ngay tr’nơơp tuần t’mêê têêm ngăn, bhrợ têng liêm choom. Coh t’ruih t’ngay đâu, thứ 2, t’ngay 26/7, Alăng Lợi lâng Aviết Sĩ  xay truih đợ xa nay bha lâng cơnh đâu: 

# Zr’lụ tam giác “ Phú Túc – Ô Rây- Tống Cói” p’têêt lâng đợ bh’rợ lịch sử gung dưr bhrợ Cách mạng âng quân lâng đha nuôr k’tiêc Quảng. Đhị đâu dzợ zư đơc leh dzung âng apêê ma nưih acoon Cơ Tu muy loom ting Cách mạng, lăm lơi a ham n’hang đay đoọng zư đơc k’tiêc, zư đơc vel ma nang. Hay tươc c’rơ g’lêêh âng apêê anh hùng liệt sĩ, zâp bêl c’xêê 7 chô, bâc bh’rợ chr’năp bơơn bhrợ têng đoọng chăp hay apêê ngai âi lâh chêêt bil, bhrêy tăh đoọng ha đhăm k’tiêc n’nâu.

# Râu bhrợ rơợng âng chính quyền lâng ngành chức năng chr’hoong Mường Tè, tỉnh Lai Châu coh bh’rợ t’bil lơi tơơm z’nươu phiện coh chr’val zr’lụ da ding ca coong Tà Tổng, năc đoo cr’liêng xa nay âng c’năt t’ruih “ Vel bhươl nâu câi” t’ngay đâu.

# C’năt t’ruih “ Đảng xơợng đha nuôr, đha nuôr xơợng Đảng” coh x’ría t’ruih xay moon tươc bh’rợ pa dưr đảng viên ma nưih acoon coh coh chr’hoong da ding ca coong Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đha nuôr lâng pr’zơc đh’rưah xơợng!

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn