A Viết Sĩ bhui har bhlâng vêy bơơn tr’lưm cớ đhanuôr lâng pr’zợc ooy t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu, Chủ nhật t’ngay 11/4/2021 âng Đài p’rá Việt Nam. tước lâng zi ooy t’ruíh bêl đâu đoọng vêy pa xoọng bấc cr’liêng xa nay pr’hay chr’nắp, lâng đương xơợng đợ pr’hát âng đhanuôr lâng pr’zợc kiêng xơợng.

# Ooy t’ruíh bêl đâu, xang t’ruíh tin pr’hay chr’nắp cóh tuần nắc t’ruíh Xa nay thể thao, xay moon đợ cr’liêng xa nay thể thao cóh cr’loọng k’tiếc k’ruung lâng cóh bha lang k’tiếc bơơn bấc ngai kiêng xơợng.

Đhanuôr lâng pr’zợc chắp nhêr!

Moon tước nhạc sĩ Nguyễn Cường, ahêê nắc k’noọ tước đợ pr’hát âng đoo xrặ ooy crâng k’coong Tây Nguyên. Lấh 35 c’moo ắt pazưm lâng k’tiếc bấc p’răng lâng đhí nâu, t’coóh nắc ơy xrặ bhrợ bấc lấh 70 pr’hát, ooy đâu, bấc pr’hát pr’hay bhlâng. Đhị t’ruíh pr’hát xa nưl Chủ nhật bêl đâu, azi đợc bấc cr’chăl t’ngay xay moon ooy nhạc sĩ Nguyễn Cường lâng đợ pr’hát ooy Tây Nguyên bơơn bấc ngai kiêng xơợng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn